Groot onderhoud Baandersstraat

De Baandersstraat is eind jaren 50 van de vorige eeuw aangelegd. Sinds die tijd is de straat flink veranderd. De laatste grote verandering was de bouw van koopwoningen aan de noordwestzijde. Inmiddels is de straat aan onderhoud toe.

Waarom is onderhoud nodig

Het  riool dat er nu ligt, hebben wij  begin jaren 80 aangelegd. Uit onderzoek blijkt dat het niet meer voldoet. We moeten het vervangen. De boomwortels drukken de stoep en de straat omhoog. Ook het verzakken van de grond en belasting door autoverkeer maakt groot herstel nodig.

Wat gaan we doen?

Het oude riool vervangen we door twee nieuwe riolen. Eén voor rioolwater en één voor schoon water dat van daken en de straat afkomt. We vervangen alle oude straatstenen en tegels. De straat is verzakt omdat de ondergrond vooral uit zacht veen bestaat. We leggen de nieuwe straat daarom ongeveer 15 tot 20 cm hoger aan. De rij met bomen is in mei 2020 verwijderd. Ook in september 2018 waren al bomen gerooid die geuroverlast veroorzaakten.

Inspraak

Alle bewoners van de Baandersstraat ontvingen op 19 mei 2020 een aankondigingsbrief . Daarin meldden we dat we groot onderhoud gaan uitvoeren aan alle gemeente-eigendommen in de Baandersstraat. Door de coronabeperkingen was het niet mogelijk om een bewonersavond te houden. Daarom ontvingen de bewoners op 9 oktober 2020 een vragenformulier om hun wensen en ideeën over de nieuwe inrichting door te geven. Wij hebben veel formulieren teruggekregen.
Op 2 februari 2021 kregen alle bewoners een overzicht van de reacties. Download hier een overzicht van de vragen en de beantwoording hiervan.

Cirkeldiagrammen met de wensen van inwoners van de Baandersstraat op het gebied van parkeren, planten en stoepen. Onder de afbeelding staan de uitslagen in tekst. 2

Op bovenstaande afbeelding kunt u zien welke wensen inwoners hadden. Hieronder volgt een overzicht in tekst:

Parkeren

 • 32% meer parkeren
 • 15% anders
 • 14% bredere stoep
 • 14% meer bomen
 • 13% meer groen
 • 9% prima zo
 • 3% minder parkeren

Beplanting

 • 24% anders
 • 20% bomen
 • 18% voorzomer- en najaarsbloeiers
 • 14% beplanting voor vlinders en bijen
 • 14% laagblijvende beplanting
 • 10% heesters

Trottoirs

 • 85% één stoep van voldoende breedte
 • 9% twee smalle stoepen
 • 6% anders

Het voorlopig ontwerp

De wensen en ideeën zijn zoveel mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp van de Baandersstraat.
Samenvattend bestaat het ontwerp uit:

 • een stoep van voldoende breedte aan de even kant; 
 • een verhoogde uitstapstrook aan de oneven kant; 
 • een rijweg met de minimale breedte volgens de norm van 3,40m;
 • parkeerstroken aan beide kanten van de rijweg;
 • de rijweg met een middendeel van 2,40m. Aan weerskanten komt een strook die het rijden op het midden bevordert;
 • een punaisedrempel in het midden van de rijweg. Fietsers hebben hiervan geen last.
 • onderbrekingen in de parkeerstroken om enkele achterpaden naar de rijbaan te leiden. Dit geldt niet voor alle achterpaden, want dit gaat ten koste van parkeergelegenheid;
 • een aantal bredere onderbrekingen in de parkeerstrook. Hier kunnen bewoners afvalinzamelcontainers opstellen;
 • plantenbakken met jonge bomen.

Het definitieve ontwerp

Tot eind augustus 2021 konden bewoners reageren op het voorlopig ontwerp. Inmiddels is er een definitief ontwerp. U kunt het definitieve ontwerp inzien door deze op te vragen via het contactformulier

Het vervolg

Het aanbestedingstrajct is inmiddels afgerond en de uitvoerende aannemer is bekend. Aannemer Hak Kraanverhuur en Grondverzet B.V. gaat in opdracht van de gemeente Alblasserdam de werkzaamheden uitvoeren.