Planning renovatie

De renovatie van het gemeentehuis tot Huis van de Samenleving zal naar verwachting zo'n 15 maanden duren en wordt uitgevoerd door aannemer Constructif uit Dordrecht.

Verwijderen asbest

Op maandag 18 februari 2019 starten de werkzaamheden met het verwijderen van asbest uit het gemeentehuis. Dit werk wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf volgens de geldende wetgeving. Dat betekent onder meer dat zij het werkterrein afzetten en dat de medewerkers beschermende kleding dragen. Zij halen het asbest op een zorgvuldige manier weg en voeren het ingepakt af zodat er geen risico is voor besmetting van de omgeving. 
Het verwijderen van het asbest duurt naar verwachting tot half april 2019.


Inrichting bouwterrein en parkeren tijdens de bouw

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt aan de achterzijde (Havenstraat) vanaf 14 februari een bouwterrein ingericht en een strook van het Raadhuisplein aan de zijde van het bordes van het gemeentehuis afgezet met bouwhekken. Op de kaart hieronder ziet u waar de bouwhekken worden geplaatst (de oranje lijnen).

Kaartje tijdelijke parkeervakken en inrichting bouwterrein renovatie gemeentehuis

Hierdoor komen 27 parkeervakken op de Havenstraat te vervallen; de inrit vanaf de Cortgene naar de panden aan de Havenstraat blijft bereikbaar evenals de parkeervakken op het voorste deel van dit terrein. Op het Raadhuisplein kan niet geparkeerd worden langs de voorzijde van het gemeentehuis. Voor zover mogelijk blijft de rest van het Raadhuisplein tijdens de renovatie wél beschikbaar om te parkeren.
Om de resterende ruimte zo goed mogelijk te benutten maken we met tijdelijke belijning parkeervakken. Ondanks het ruimtebeslag door de bouwplaats kan het plein hierdoor efficiënter worden gebruikt voor parkeren. Daarnaast kunnen bezoekers van het centrum nog steeds gebruik blijven maken van het parkeerterrein bij Landvast. We verwachten met deze maatregelen voldoende te voorzien in de parkeerbehoefte in het centrum.

Aanvoer bouwmaterialen

De materialen voor de bouwwerkzaamheden worden afgeleverd op het bouwterrein aan de Havenstraat. Wij stimuleren leveranciers om zoveel mogelijk gebruik te maken van kleine vrachtauto's. Leveranciers rijden het bouwterrein op via een nog aan te leggen in – en uitrit aan de Haven ter hoogte van de Havenstraat. Zij rijden heen via de route Helling – Ruigenhil – Haven en terug via dezelfde route. Bouwverkeer zal alleen bij uitzondering gebruik maken van andere hoofdwegen door het dorp.
Het laden en lossen kan tot enige overlast leiden voor het doorgaande verkeer op de Haven. Om dit zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te waarborgen zal de bevoorrading zoveel mogelijk buiten de spits gebeuren. Verder zal er altijd een verkeersbegeleider aanwezig zijn om het overige verkeer op de Haven tijdens het in- en uitrijden van vrachtauto's te begeleiden.
De gemeente en de aannemer zien er tijdens de renovatiewerkzaamheden nauwlettend op toe dat leveranciers gemaakte afspraken over het laden en lossen naleven. Wij verwachten zo de overlast van bouwverkeer in het dorp te beperken.

Verplaatsen bomen

Om ruimte te maken voor de werkzaamheden moet een aantal bomen in de naaste omgeving van het gemeentehuis weggehaald worden. We doen ons best om de gezonde bomen te behouden door ze – indien mogelijk - op een andere plek in het dorp een nieuwe plek te geven. Na de verbouwing worden nieuwe bomen weer ingepast in het herinrichtingsplan rondom het Huis van de Samenleving.

Planning en werktijden

Op maandag 18 februari 2019 starten de bouwwerkzaamheden. Deze duren naar verwachting zo'n 15 maanden. De werktijden zijn tussen 07.00 – 19.00 uur (ma t/m vrij); indien nodig wordt er op zaterdag gewerkt.
Globaal ziet de planning van het werk er als volgt uit:

  • Februari - maart 2019: verwijderen asbest en inrichting bouwterrein, verplaatsen bomen;
  • April – oktober 2019: buitenwerk (beton, uitbouw en gevels);
  • September 2019 – voorjaar 2020: renovatie binnen en afbouw 
Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt iets kwijt aan de gemeente over de renovatie?
Algemene vragen over de renovatiewerkzaamheden stuurt u bij voorkeur per e-mail naar aannemer Constructif B.V. Bellen kan op werkdagen van 9-16 uur.
so@constructif.nl
088 – 6162500
Vragen aan de gemeente over de renovatie of het Huis van de Samenleving kunt u onder vermelding van 'Renovatie gemeentehuis' stellen via het contactformulier.