Geschiedenis gemeentehuis

In opdracht van de gemeente Alblasserdam is een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd naar het gemeentehuis.

Het pand is een gemeentelijk monument gebouwd in de periode 1961-1965 naar plannen uit 1959/60 van architecten A. Hondius en J. Berghoef.
In het onderzoek is ook het Raadhuisplein meegenomen, omdat dit wordt meegenomen in de renovatieplannen voor het gemeentelijk monument.
De bouwhistorische verkenning en de waardenstelling van het exterieur en het interieur dienden als input voor en toetsing van de planvorming. Het 142 pagina's tellende onderzoek bevat een schat aan informatie en tal van wetenswaardigheden over de geschiedenis van Alblasserdam in het algemeen van die van het gemeentehuis in het bijzonder. Het is rijk geïllustreerd met foto's, kaarten en tekeningen.
U kunt het onderzoek hieronder downloaden. (let op:groot bestand) 
 

Bouwhistorisch onderzoek gemeentehuis Alblasserdam