Definitief ontwerp Zeilmakersstraat

Bekijk hier het definitief ontwerp

Samen met de belanghebbendengroep hebben we een ontwerp voor de herinrichting van de Zeilmakersstraat gemaakt. U kunt het definitieve ontwerp hieronder downloaden en bekijken. Het definitieve ontwerp van de Zeilmakersstraat is op 16 februari 2021 in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld.

Ontwerpen

Bekijk hier:

Uitgangspunten van het definitieve ontwerp

  • Meer groen
  • Bestaande bomen behouden
  • Snelheid van auto's beperken (door o.a. een wegversmalling)
  • Meer parkeerplaatsen
  • Geen keerlus aan het einde van de straat
  • Eenduidig straatbeeld
  • Rolcontainers uit het zicht

Materiaalgebruik

We richten de straat in met nieuwe standaardmaterialen. De trottoirs krijgen betontegels. De rijbaan leggen we aan met paarse betonklinkers, de verhogingen in de rijbaan als snelheidsbeperkende maatregel (verkeersplateaus) voeren we uit in gele betonklinkers.

Ingang Makadocentrum

We willen de ingang van het Makadocentrum benadrukken en bij het centrum betrekken. Daarom krijgt deze entree eenzelfde vakindeling als het vernieuwde Raadhuisplein. De vakken worden in afmeting wel een stuk kleiner. Daaromheen komen bruine gebakken klinkers.

Bloembak om op te zitten

Rondom de boom voor de ingang van het Makadocentrum plaatsen we een vierkante bloembak die tegelijk als zitplaats dient. Eenzelfde soort bloembak is te vinden bij de hoofdingang van het Makadocentrum. 

Bloembak entree Makadocenter
Foto: bloembak nabij hoofdingang Makadocentrum

Parkeren fietsen

Om het gebruik van de fiets te stimuleren plaatsen we bij de ingang van het Makadocentrum beugels om fietsen te parkeren. 

Bloembakbanden

In de Zeilmakersstraat komen dezelfde zogenoemde bloembakbanden zoals bij Nedersassen zijn gebruikt. Deze bloembakbanden verbinden Nedersassen met de ingang van het Makadocentrum. 

Bloembakband Nedersassen
Foto: bloembakbanden Nedersassen

Ligusterhaag

De voortuinen van de huizen van Woonkracht10 krijgen aan de straatkant een ligusterhaag. Dit draagt bij aan een groen en rustig straatbeeld. Wij planten en onderhouden de haag.

Platanen

De platanen blijven staan. We nemen maatregelen om hun groeiplaats te verbeteren waardoor de bomen langer kunnen leven. Door hun grote bladeren produceren platanen veel zuurstof en vangen veel fijnstof af. Zo dragen ze bij aan het klimaat in de straat. 

Bevoorraden winkels

Voor het bevoorraden van de winkels in het Makadocentrum leggen we een pad van dikke betonplaten aan. Dit moet de vorming van sporen in het trottoir voorkomen.

Stelconplaten
Foto: voorbeeld betonplaten 

Parkeren

Na de herinrichting telt de Zeilmakersstraat 4 parkeerplaatsen meer dan nu het geval is. De parkeerplaatsen worden haaks uitgevoerd. 

Ophoging

Tijdens de herinrichting brengen we de straat terug naar het niveau waarop hij is aangelegd. Dit houdt in dat de straat gemiddeld ongeveer dertig centimeter hoger wordt. Het trottoir aan de kant van de woningen krijgt een aansluiting op de verharding in de brandgangen. Tijdens de herinrichting blijven de woningen natuurlijk bereikbaar. Achter de haag, op grond van Woonkracht10, wordt achter de opsluitband 1 meter aangevuld met grond. Dit om het hoogteverschil te overbruggen en om te voorkomen dat de opsluitband gaat kantelen. 

Openbare verlichting 

Er is ook een nieuw verlichtingsplan voor de straat gemaakt. De verlichting vervangen we door nieuwe LED armaturen. 

Ondergrondse containers

In het voorlopig ontwerp  is op vier locaties ruimte gemaakt voor ondergrondse containers voor afval van de winkels. We zijn in gesprek met de winkeliersvereniging over de voorwaarden en de verdere uitwerking. Mochten de containers er komen dan zijn ze alleen bedoeld voor de winkeliers. Er is ruimte bij de achterzijde van Groentehal De Goudreinet en bij de achteruitgang bij Bas van Mourik Bloemen (in de groenstrook bij het KPN gebouwtje).

Ondergrondse container
Foto: voorbeeld ondergrondse container