Herinrichting Zeilmakersstraat

De Zeilmakersstraat heeft dringend een opknapbeurt nodig. Het wegdek is op verschillende plaatsen verzakt en de riolering is aan reparatie of vervanging toe.

Meepraten over de inrichting
Bewoners en ondernemers uit en rond de Zeilmakersstraat kunnen meepraten over de inrichting van de straat. Op donderdag 17 mei 2018 was er een eerste bijeenkomst waarin zij hun wensen en ideeën kenbaar maakten. Op basis van deze wensen en ideeën maakte de afdeling Buitenruimte een aantal schetsen. Een kleinere groep bewoners en ondernemers die wil blijven meedenken besprak deze schetsen op 31 januari 2019. Op 13 november 2019 bekeek deze groep een aangepast voorstel voor de inrichting van de straat. Een bomenonderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de bomen in de straat gezond zijn en de opknapbeurt kunnen overleven, met uitzondering van één boom. Deze boom wordt op 3 maart 2020 gekapt. Als gemeente hechten wij aan het groen in het dorp. Wij zijn dan ook blij dat de meeste bomen behouden blijven.

De te kappen Plataan Zeilmakersstraat

Op de bovenstaande afbeelding staat de boom die op 3 maart wordt gekapt.

Planning kapwerkzaamheden

Vooruitlopend op de opknapbeurt van de Zeilmakersstraat, wordt op dinsdag 3 maart 2020 gestart met de kap van een boom (Plataan) op de hoek van de Zeilmakersstraat-Wilde Woutstraat. De werkzaamheden starten om 07.30 uur en duren circa 6 uur.

Tijdens de uitvoering van de kapwerkzaamheden zal de bevoorradingsweg van de Zeilmakersstraat worden gebruikt om het materieel, benodigd voor de kapwerkzaamheden, op te stellen. Dit kan enige hinder geven voor de bevoorrading van de winkels. De uitvoerende aannemer voor deze werkzaamheden is John Volk Boomverzorging BV.

Doorkijk Zeilmakersstraat

Doorkijk Zeilmakersstraat.

Meerdere functies

De Zeilmakersstraat heeft meerdere functies. Behalve woonstraat is het de verbindingsroute naar parkeerterrein Nedersassen. De Zeilmakersstraat is ook de bevoorradingsweg voor de winkels in winkelcentrum Makado. Daarom krijgen veel mensen met de werkzaamheden te maken.

Informatiebijeenkomst

Hoe moet de Zeilmakersstraat er na de reconstructie uit komen te zien? Die vraag stond centraal tijdens een informatieavond op donderdag 17 mei 2018 in cultureel centrum Landvast. De avond werd bezocht door circa 25 bewoners en winkeliers. Ook woningcorporatie Woonkracht10 en Multivastgoed, de eigenaar van het Makadocentrum waren vertegenwoordigd. In zes groepen gingen de belangstellenden met elkaar in discussie met als hulpmiddel twee plattegronden van de straat. Eén plattegrond gaf weer hoe de straat nu is ingericht. Op de andere plattegrond was de straat leeg gelaten. Met modellen op schaal van parkeervakken, trottoirs en bomen konden de mensen de lege straat naar eigen inzicht inrichten.

Uitkomst informatiebijeenkomst

Na afloop van de ontwerpsessie bleken er veel overeenkomsten te zijn. De wens voor meer parkeerplaatsen, ondergrondse containers voor het afval van de winkels en een facelift voor de achteringang van het Makadocentrum werd breed gedeeld. Ook de bevoorrading van het Makadocentrum was onderwerp van gesprek. Chauffeurs van grote vrachtwagens hebben soms de grootste moeite om de straat in en uit te rijden. Als zij staan te lossen, hinderen ze het andere verkeer. Diverse bewoners gaven aan best een stukje van hun voortuin te willen inleveren om de straat breder te kunnen maken, maar niet iedereen deelde die mening.