Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Herinrichting Zeilmakersstraat

De Zeilmakersstraat heeft dringend een opknapbeurt nodig. Het wegdek is op verschillende plaatsen verzakt en de riolering is aan reparatie of vervanging toe.

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp van de Zeilmakersstraat is op 16 februari 2021 in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Meer informatie vindt u op de pagina Definitief ontwerp Zeilmakersstraat.

Doorkijk Zeilmakersstraat

Doorkijk Zeilmakersstraat.

Meepraten over de inrichting

Bewoners en ondernemers uit en rond de Zeilmakersstraat kunnen meepraten over de inrichting van de straat. Op donderdag 17 mei 2018 was er een eerste bijeenkomst waarin zij hun wensen en ideeën kenbaar maakten. Op basis van deze wensen en ideeën maakte de afdeling Buitenruimte een aantal schetsen. Een kleinere groep bewoners en ondernemers die wil blijven meedenken besprak deze schetsen op 31 januari 2019. Op 13 november 2019 bekeek deze groep een aangepast voorstel voor de inrichting van de straat. Een bomenonderzoek heeft  aangetoond dat de bomen in de straat gezond zijn en de opknapbeurt kunnen overleven, met uitzondering van één boom. Deze boom is op 3 maart 2020 gekapt. Als gemeente hechten wij aan het groen in het dorp. Wij zijn dan ook blij dat de meeste bomen behouden blijven.

Planning

Het streven is om begin 2021 te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. In de maand december is het niet wenselijk om de straat open te breken in verband met extra drukte in het winkelcentrum Makado.

Meerdere functies

De Zeilmakersstraat heeft meerdere functies. Behalve woonstraat is het de verbindingsroute naar parkeerterrein Nedersassen. De Zeilmakersstraat is ook de bevoorradingsweg voor de winkels in winkelcentrum Makado. Daarom krijgen veel mensen met de werkzaamheden te maken.

Informatiebijeenkomst

Hoe moet de Zeilmakersstraat er na de reconstructie uit komen te zien? Die vraag stond centraal tijdens een informatieavond op donderdag 17 mei 2018 in cultureel centrum Landvast. De avond werd bezocht door circa 25 bewoners en winkeliers. Ook woningcorporatie Woonkracht10 en Multivastgoed, de eigenaar van het Makadocentrum waren vertegenwoordigd. In zes groepen gingen de belangstellenden met elkaar in gesprek met als hulpmiddel twee plattegronden van de straat. Eén plattegrond gaf weer hoe de straat nu is ingericht. Op de andere plattegrond was de straat leeg gelaten. Met modellen op schaal van parkeervakken, trottoirs en bomen konden de mensen de lege straat naar eigen inzicht inrichten.

Uitkomst informatiebijeenkomst

Na afloop van de ontwerpsessie bleken er veel overeenkomsten te zijn. De wens voor meer parkeerplaatsen, ondergrondse containers voor het afval van de winkels en een facelift voor de entree aan de Zeilmakerssttraat van het Makadocentrum werd breed gedeeld. Ook de bevoorrading van het Makadocentrum was onderwerp van gesprek. Dit heeft de aandacht van het projectteam en samen is gekeken naar een oplossing hiervoor. Diverse bewoners gaven aan best een stukje van hun voortuin te willen inleveren om de straat breder te kunnen maken. Hiervoor is onder de huurders een enquete gehouden door Woonkracht10.