Herinrichting Zeilmakersstraat

Op maandag 14 juni start aannemersbedrijf De Kuiper Infrabouw uit Hardinxveld - Giessendam met de herinrichting van de Zeilmakersstraat. Zij vervangen de riolering en herstellen het verzakte wegdek.

Samen met de bewoners en de belanghebbendengroep is een ontwerp voor de herinrichting gemaakt. Het bestaande groen blijft zoveel mogelijk behouden. De platanen blijven staan en de huizen van Woonkracht 10 krijgen aan de straatkant een ligusterhaag. Het verkeer zal minder hard kunnen rijden vanwege een wegversmalling, een slinger in de rijbaan en aangebrachte plateaus. Ook zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar. Ook brengen wij nieuwe verlichting aan en vernieuwen wij de riolering. 

Definitief ontwerp

Het definitief ontwerp van de Zeilmakersstraat is op 16 februari 2021 in de gemeenteraad behandeld en vastgesteld. Meer informatie vindt u op de pagina Definitief ontwerp Zeilmakersstraat.

Doorkijk Zeilmakersstraat

Doorkijk Zeilmakersstraat.

Informatie over het project

De bewoners en ondernemers hebben op 20 mei een brief van ons ontvangen met informatie, onze contactgegevens en die van de aannemer. Op 3 juni heeft een online informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de aannemer het ontwerp en konden de aanwezigen vragen stellen. Per fase informeren wij alle betrokkenen over de werkzaamheden, bereikbaarheid, laden/lossen van leveranciers en afvalinzameling. De actuele stand van zaken is ook te volgen op de website van de aannemer

Contact aannemer

Voor alle vragen over de planning en de werkzaamheden kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Jasper Putter. Hij is bereikbaar via  j.putter@dekuiperinfrabouw.nl. Voor dringende vragen kunt u hem telefonisch bereiken op nummer 06-10049641.