Blokweer 2

De wijk Blokweer 2 in Alblasserdam is in de jaren 80 van de vorige eeuw aangelegd in het gebied dat aansluit op de Middelwetering. De wijk wordt op dit moment in fases onder handen genomen.

Dit gebied is van oorsprong een polder met weilanden en watergangen. In de ondergrond zit een flinke laag veen. Het gevolg hiervan is dat de ondergrond sneller verzakt. In 1990-1991 is de wijk al eens opgehoogd en opnieuw bestraat. De afgelopen jaren is de verzakking zodanig toegenomen (30 – 60 cm) dat er problemen in de wijk ontstaan. Bijvoorbeeld de rioleringen raken verstopt en de bestrating zakt steeds verder, waardoor de opstap naar de voordeuren hoger wordt. Daarom wordt de wijk nu opnieuw onder handen genomen.

Planning

Blokweer 2Omdat de wijk groot is, voeren we de werkzaamheden in fases uit. Waar mogelijk werken in iedere fase gelijktijdig aan de riolering, de bestrating en het groen. De eerste fase is inmiddels gereed. Fase 2 start na de bouwvakvakantie in 2018. Voordat een deel van de wijk aan de beurt is, nodigen we de bewoners uit voor een informatieavond.

Hierbij is ook de aannemer aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en de planning.

Fase 2

Bekijk hier:

Weekplanning fase 2-2019

De werkzaamheden zijn eind week 23-2019 gereed. Er volgen geen updates meer voor de weekplanning van fase 2. Namens het projectteam danken wij u hartelijk voor uw begrip tijdens de uitvoering.

Geef jonge Blokweer bomen een extra slok!

Afgelopen periode zijn er jonge bomen in de wijk Blokweer geplant. Om oud te kunnen worden is bij deze bomen het eerste jaar cruciaal. Als je zo'n jonge boom voor de deur hebt staan, geef 'm dan een extra slok water!

Bij jonge bomen zijn de wortels nog niet volgroeid en komen ze minder dan een meter van de boom af. Het grondwater zit veel dieper, dus de jonge bomen hebben een paar groeiseizoenen nodig om de wortels te ontwikkelen om bij het grondwater te kunnen komen. Wij roepen daarom de hulp van bewoners in. Ga je wandelen, de hond uitlaten of heb je simpelweg nog wat water in je gieter over? Geef de jonge boom die bij jou in de buurt staat dan een extra slok water binnen de geplaatste gietrand! Zorgen we samen dat deze bomen een zo goed mogelijke start krijgen?

Kaptekening en kaplijst fase 3

U vindt hier de kaptekening (inclusief kaplijst) van fase 3. U kunt via de kaplijst inzien welke bomen worden gekapt.

Fase 3

  • In het besluit van de gemeenteraad van 18 april 2017 staat dat de gemeente de plannen zoveel mogelijk samen met bewoners uitwerkt.
  • Van de hierna genoemde onderdelen van het plan moet het ontwerp nog verder worden uitgewerkt. Het fietspad bij de Zwanebloem en het inpassen van dit fietspad in de omgeving. De inrichting van de 30 km zone in de Wervel en de inrichting van de speelplaatsen. Wij hechten veel waarde aan wat de bewoners hiervan vinden.
  • Het werk van fase 3 begint in 2019. Als laatste in deze fase staat de groenstrook en het fietspad langs de Middelwetering op de planning. Tijdens een informatieavond voor bewoners geven we uitleg over deze werkzaamheden.

Uitgangspunten

Wat gaan we de komende tijd doen? Hieronder vindt u per onderwerp een overzicht van de werkzaamheden.

Riolering

Bijna de hele riolering wordt vervangen of gerepareerd. Ook komt er een zogenoemd DT-riool met een aansluiting op de straatkolken. Zo vangen we regenwater op om te lozen op sloten en de rivier. Hiermee voorkomen we dat redelijk schoon water naar de waterzuivering gaat. Het is mogelijk om drainage-aansluitingen vanuit woningen op het schoonwaterriool aan te sluiten. Deze afbeelding geeft een beeld van de soorten afwatering in de nieuwe situatie (klik erop voor een vergroting).

Riolering

Bij de Anjerstraat komt een nieuw rioolgemaal. De gemeente doet alleen werkzaamheden op eigen grond tot aan de erfgrens. Op deze tekening ziet u waar de erfgrenzen liggen (klik erop voor een vergroting).

Eigendomsgrenzen

Bestrating

De bestrating in de rijbanen en trottoirs is versleten en beschadigd. Daarom komt overal nieuwe bestrating.

Groen

We proberen bestaande bomen en struiken zoveel mogelijk opnieuw te planten. We houden er rekening mee dat niet alle bomen en struiken de werkzaamheden overleven. Bij de Middelwetering komt een natuurvriendelijke oever met planten die op deze plek passen. Zo gaan de Middelwetering en omgeving er natuurlijker uitzien. Ook komt er een groene verbinding tussen het Mavopark en polder Kortland aan de ene kant en de Groene Long en polder Blokweer aan de andere kant.

Speelplaatsen

Tegelijk met de wegen, het groen en de riolering krijgen ook de speelplaatsen een nieuwe inrichting. Dit gebeurt in overleg met de direct omwonenden.

Ophogen

Afhankelijk van de locatie gaat de wijk met 20 tot 50 cm omhoog. Waar mogelijk gebruiken we hiervoor een licht ophoogmateriaal.

Inrichting

De wijk wordt zoveel mogelijk ingericht als 30 km zone. Op 2 plaatsen komt eenrichtingverkeer.

Water

De waterpartij middenin de wijk wordt groter en krijgt nieuwe beschoeiing en composiet bruggen.

Afvalinzameling

Zoals is vastgelegd in het grondstoffenplan komen in de wijk ondergrondse containers voor restafval.