Waterhoven

De Waterhoven is een woningbouwproject van 118 woningen in traditionele dertiger jaren landhuisstijl verdeeld over een compacte kern en zeven hoven.

Het plangebied is omringd door water en groen en veel woningen liggen aan het water. Op de kop van de bouwlocatie is een parkje met speelplekken gerealiseerd.

Plattegrond De Waterhoven in Alblasserdam

Bouwlocatie

De Waterhoven wordt gebouwd op een exclusieve locatie aan de Alblas in het zuidoosten van de bebouwde kom van Alblasserdam. Aan de zuidzijde vormt de Oude Torenweg de begrenzing van het gebied.

Plandelen

  • 93 woningen door Klein Alblas CV
  • 3 woningen door Zondag Ontwikkeling BV
  • 22 woningen op vrije kavels voor particuliere opdrachtgevers

Projectverloop

De woningen op de vrije kavels en de kavels van Zondag Ontwikkeling BV zijn allen verkocht en opgeleverd. Het plandeel van Klein Alblas CV is in uitvoering. Er zijn nog woningen te koop. Als koper krijgt u veel vrijheid om de villa volledig naar wens te maken. Alle woningen voldoen volledig aan de strenge normeringen in de bouw met betrekking tot duurzaamheid en energie. Kijk op http://www.kleinalblas.nl/ voor meer informatie en impressies.

Archeologie

Archeologisch onderzoek door ADC ArcheoProjecten heeft aangetoond dat de locatie met de bouw van de nieuwbouwwijk De Waterhoven een bestemming krijgt die het eeuwen geleden ook al had. Onderzoekers vonden er sporen van acht eeuwen bewoning en agrarisch gebruik.

Vondsten

Archeologen verzamelden ruim tienduizend vondsten uit dit gebied; voorwerpen van ijzer, koper, lood, tin, zilver, hout, glas, steen en zelfs dakpannen. Er zijn werkputten blootgelegd met een totale oppervlakte van 7.400 vierkante meter (gelijk aan dertig tennisvelden). Er werden drie duidelijke periodes van bewoning gevonden: een boerenerf uit de 13e eeuw, een adellijk erf (waarschijnlijk boerderijtype Stenen Kamer) uit de 14e-16e eeuw en een boerderij uit de 17e-18e eeuw. De nieuwe inrichting van De Waterhoven is in feite de vierde fase in de bewoningsgeschiedenis van een heel mooi stukje Nederland.

Straatnamen verwijzen naar verleden

De straatnaam Stenen Kamer verwijst naar de boerderij die in de 14e eeuw op de plek stond van de nieuwe woonwijk. Onderzoek wijst uit dat hier in het verleden verschillende gewassen zijn verbouwd, waaronder emmertarwe, gerst, haver, hennep, herik, paardenboon, raapzaad en vlas. De hoven rond de Stenen Kamer zijn naar deze gewassen vernoemd.