Nieuwe Plantagewerf

Eind februari 2018 begon de bouw van 25 appartementen (deels huur/deels koop), een supermarkt en een aantal dagwinkels op het oude Bochanenterrein in Alblasserdam, op de hoek Plantageweg/Cornelis Smitstraat.

Namens aannemer BM Bouw is uitvoerder Kees Ritmeester dagelijks op de bouwplaats aanwezig. Mocht u tijdens de uitvoering van het werk tegen problemen aanlopen of vragen hebben over het project, dan kunt u hem opzoeken in de uitvoerderskeet of telefonisch bereiken via het algemene telefoonnummer van BM Bouw: 0184-677200.

Het slaan van de symbolische eerste paal

Het eerste (piket)paaltje werd geslagen door wethouder Arjan Kraijo, een vertegenwoordiger van de supermarkt en een toekomstige bewoner.

Tijdens het uitvoeren van de heiwerkzaamheden monitort de firma EKAL het heiwerk om er zeker van te zijn dat omliggende panden geen schade oplopen als gevolg van overmatige trillingen. Vrijkomende grond uit de bouwput wordt vooralsnog op de locatie opgeslagen. Dit heeft te maken met de beperkte mogelijkheden voor transport vanwege de stof PFOA die in deze regio in de grond zit.

De hei-installatie

De firma EKAL houdt het heiwerk in de gaten.

Planning

De verwachte bouwtijd bedraagt circa 1 jaar, de oplevering wordt eind 1e kwartaal van 2019 verwacht. Begin 2019 zal ook de ruimte om de nieuwbouw heen worden ingericht. Die inrichting bestaat onder meer uit een parkeerterrein voor bezoekers van de supermarkt en voor de bewoners van de appartementen; openbare stoepen en parkeervakken aan de Plantageweg/Cornelis Smitstraat en de aansluiting van het parkeerterrein op de Plantageweg. De gemeente voert tijdens de bouw ook enkele rioolwerkzaamheden uit. Gemeente en BM Bouw stemmen de werkzaamheden goed af.

Bouw Plantagewerf 1  Bouw Plantagewerf 2

De bouw vordert gestaag.

Overlast wordt zoveel mogelijk beperkt

Uiteraard wil de aannemer de overlast tijdens de bouw zoveel mogelijk beperken. In het dichtbebouwde gebied met woonstraten en bedrijfspanden zal enige overlast niet te voorkomen zijn. Het bouwverkeer rijdt via de Plantageweg de bouwlocatie op- en af. Voor verkeer dat de draai vanaf het bouwterrein naar de Dam niet kan maken, is een ontheffing verstrekt voor de Oude Torenbrug. Tijdelijke afsluiting van de Plantageweg wordt zoveel als mogelijk voorkomen. Als een tijdelijke afsluiting onvermijdelijk is, zal de aannemer deze vroegtijdig aanvragen zodat hulpdiensten en andere belanghebbenden hiervan op de hoogte zijn en er een alternatieve route met bebording kan worden ingesteld. De verkeersoverlast wordt daardoor tot een minimum teruggebracht. Om geluidsoverlast te beperken, wordt niet vóór 7.00 uur gewerkt. De projectontwikkelaar heeft de omwonenden gedurende de voorbereiding betrokken bij de plannen en blijft hen (via het omwonendencomité) informeren over de planning en mogelijke overlast.

Centrumontwikkeling

Wethouder Arjan Kraijo: "Met dit project, dat 'De nieuwe Plantagewerf' wordt genoemd, knappen we weer een stukje van het centrum van Alblasserdam op. In 2016 stelde de gemeente een centrumvisie vast met verschillende ontwikkellocaties in het centrumhart en de directe omgeving, waaronder het Raadhuisplein, Bos Rijkee en dit oude Bochanenterrein. Hiermee moet het centrum van Alblasserdam binnen tien jaar dé ontmoetingsplek van het dorp worden waar functies logisch met elkaar verbonden zijn en waar inwoners, ondernemers en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten."

Meer weten over de woningen?

Wilt u meer weten over de woningen? Kijk dan op de website van het project http://www.nieuweplantagewerf.nl/

 Wethouder Kraijo drukt op een rode knop om het startsein te geven

 Met een druk op de knop gaf wethouder Arjan Kraijo het startsein voor de bouw.

Nieuwe Plantagewerf in vogelvlucht

De nieuwe Plantagewerf van bovenaf gezien met op de voorgrond de Plantageweg. (artist impressies BM Projectontwikkeling).

De nieuwe Plantagewerf

De nieuwbouw gezien vanaf de Plantageweg.

De nieuwe Plantagewerf

De nieuwbouw gezien vanaf de Cornelis Smitstraat.