Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Mercon Kloos

Vele tientallen jaren bepaalden de grote blauwe loodsen op het terrein van Mercon Kloos het beeld langs dit deel van de West Kinderdijk. Nu de bedrijvigheid hier nagenoeg is verdwenen, heeft projectontwikkelaar Whoonapart uit Rotterdam als nieuwe eigenaar van het terrein ambitieuze plannen voor dit gebied.

Mix van wonen, werken en recreëren

Het voormalige industriegebied ligt op een prachtige locatie aan de rivier die zich heel goed leent voor woningbouw. Whoonapart zegt: "We willen een gebied ontwikkelen waar plezierig en duurzaam gewoond en gewerkt wordt en waar plaats is voor recreatie."

De ontwikkelaar denkt aan zo'n 200 tot 250 woningen en appartementen en daarnaast aan een klein hotel en twee parkeergarages. Daarbij heeft de ontwikkelaar oog voor het bewaken van cultuurhistorische elementen. Zo blijven bestaande industriële gebouwen deels (ruimtelijk) behouden en krijgen deze een nieuwe functie. Ook wordt in de ontwikkeling van het gebied een relatie gelegd met het water.

Het te ontwikkelen Mercon Kloos terrein.

Mercon Kloos close-up

Het Mercon Kloos-terrein (op de bovenste foto licht gemarkeerd) aan de oever van
de Noord, waar nu nog bedrijfsloodsen (foto onder) het beeld bepalen, krijgt een
nieuwe bestemming.

Parkachtige openbare ruimte

De kade en oevers langs de rivier worden toegankelijk gemaakt, er komt veel groen in de parkachtige openbare ruimte en een veilige en aantrekkelijke fietsroute die deels door de nieuwe wijk loopt.

Geheel in lijn met de Samenlevingsagenda, betrekt de projectontwikkelaar op verzoek van de gemeente inwoners en andere belangstellenden bij de plannen. Daarvoor organiseert Whoonapart samen met partners diverse bijeenkomsten.

Stedenbouwkundig plan

In mei 2018 stemde de gemeenteraad in met het stedenbouwkundig plan. Dit plan beschrijft globaal de inrichting van het terrein zoals de ontwikkelaar die voor ogen heeft. Op 26 november 2018 tekenden ontwikkelaar Whoonapart en de gemeente Alblasserdam een overeenkomst getekend wat inhoudt dat het college van B&W de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan in gang zet. De kosten die deze procedure met zich meebrengt, komen voor rekening van Whoonapart. Naar verwachting start de bestemmingsplanprocedure begin 2019.Eind mei buigt de gemeenteraad zich over het stedenbouwkundig plan dat de projectontwikkelaar voor dit gebied heeft gemaakt. Wanneer de raad ermee instemt, kan het verder worden uitgewerkt en start de bestemmingsplanprocedure om de benodigde vergunningen voor de ontwikkeling van het voormalige bedrijfsterrein aan te vragen.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Op de projectwebsite http://www.alblasapart.nl/ van de projectontwikkelaar leest u meer over de ideeën, vindt u informatie over en reacties op eerder gehouden bijeenkomsten over dit project.