Kloos (vroeger Mercon-Kloos)

FSD is sinds 2020 als ontwikkelaar verbonden aan de locatie Mercon-Kloos. FSD wil van het terrein aan de oever van de Noord een bijzonder woongebied maken. De basis hiervoor is het stedenbouwkundig plan dat de gemeenteraad in 2018 heeft vastgesteld.

Reacties

In 2020 konden mensen met interesse in het gebied op een aantal momenten hun mening over de plannen geven. Deze reacties, samen met eigen nieuwe ideeën, hebben geleid tot een aangepast stedenbouwkundig plan met 275 woningen. De functies 'hotel' en 'museum' zijn geen onderdeel meer van het plan.

Het te ontwikkelen Mercon Kloos terrein.

Mercon Kloos close-up

Het Mercon Kloos-terrein (op de bovenste foto licht gemarkeerd) aan de oever van
de Noord, waar nu nog bedrijfsloodsen (foto onder) het beeld bepalen, krijgt een
nieuwe bestemming.

Planning

De gemeenteraad heeft het aangepaste stedenbouwkundig plan in januari 2021 vastgesteld (u kunt de raadsstukken via deze link bekijken). Hierna krijgt de bestemmingsplanprocedure een vervolg. Tegelijk wordt gewerkt aan het ontwerp van de gebouwen, de openbare ruimte en de toegang voor het verkeer. Wat ons betreft wordt Kloos niet alleen een mooi en bijzondere gebied om te wonen. Ook bereikbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid verdienen aandacht. Zo maken we een plek van en voor Alblasserdam om trots op te zijn.