Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Integraal Kindcentrum De Twijn

Het huidige gebouw van Integraal Kindcentrum De Twijn aan de Parallelweg maakt plaats voor nieuwbouw. De Twijn gebruikt nu nog een gebouw aan de Parallelweg en aan de Pieter de Hoochplaats. De nieuwbouw biedt plaats aan een school met kinderopvang op één locatie. Dit sluit beter aan bij de manier waarop De Twijn werkt.

Opvang en onderwijs op één plek

De Twijn ontstond na een fusie van de basisscholen De Boeg en de Loopplank. Begin 2018 besloot de gemeenteraad van Alblasserdam geld beschikbaar te stellen om voor De Twijn een nieuw gebouw te bouwen. De nieuwbouw op de plaats van het huidige gebouw aan de Parallelweg gaat straks ruimte bieden aan 16 groepen basisonderwijs. Daarnaast komen er 2 groepsruimten voor dagverblijf en 3 groepsruimten voor buitenschoolse opvang. Het nieuwe gebouw maakt mogelijk wat De Twijn wil zijn: één plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Direct omwonenden zijn betrokken bij de plannen en worden op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Artists Impression

 

Het gebouw

Het gebouw gaat uit twee lagen bestaan. Centraal in het pand komt een multifunctionele ruimte met een grote tribunetrap. Daarboven is een vide waardoor het daglicht van boven binnenkomt. In de multifunctionele ruimte kunnen kinderen onder meer sporten en spelen. De Twijn stimuleert een gezonde manier van leven. Niet alleen tijdens de lessen maar straks ook door de manier waarop het nieuwe gebouw is ingericht. Er komen volop mogelijkheden voor kinderen om te bewegen. Bovendien krijgt het een gezond milieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Het gebouw gaat relatief weinig energie gebruiken. Het wordt optimaal geïsoleerd, krijgt geen gasaansluiting en op het dak komen zonnepanelen.
Artists Impression

Artists Impression

Kiss-and-Ride zone

Behalve het huidige gebouw van De Twijn aan de Parallelweg verdwijnt ook de oude gymzaal aan de Weverstraat. Het nieuwe gebouw krijgt een speelplein aan de kant van de Parallelweg en de kant van de gymzaal. Langs de Parallelweg komen extra parkeerplaatsen met voor de school een eigen Kiss-and-Ride zone.
Artists Impression

Tijdelijke huisvesting en planning

Tijdens de bouw van het nieuwe pand maakt De Twijn gebruik van de locatie aan de Pieter de Hoochplaats. Om alle kinderen op de goede manier te kunnen opvangen, komen daar noodlokalen bij. Naar verwachting start de bouw van het nieuwe onderkomen in het vierde kwartaal van dit jaar en is de oplevering in december 2020.

Vragen en antwoorden
Waar kunnen we straks parkeren?

Er komt een 'Kiss and Ride'-zone. Ouders kunnen daar hun kinderen afzetten. Daarnaast maken we 17 extra parkeerplekken in het gebied rond de school.

Nu de school groter wordt, zijn er ook meer parkeerplaatsen nodig. Komen die er?

Er komen dus meer parkeerplaatsen. Ouders kunnen daar parkeren om hun kinderen weg te brengen en op te halen. Uit onderzoek blijkt dat er genoeg parkeerplaatsen vrij zijn als ouders hun kinderen halen en brengen.

Kunnen bewoners tijdens de bouw nog parkeren aan de kant van de school?

Ja dat kan. Wel kunnen de parkeerplaatsen kort bezet zijn voor bijvoorbeeld het brengen van materialen.

Komt er een afscheiding tussen fietspaden en lang parkeren op de Weversstraat?

Dit is nog niet bekend.

Kunnen jullie de Weversstraat zo aanpassen dat je niet harder dan 30 kilometer per uur kan rijden?

We gaan kijken hoe we dit voor elkaar kunnen krijgen.

Kunnen de kinderen ergens anders spelen tijdens de bouw?

Wij onderzoeken de mogelijkheden hiervoor.

Blijft het plein openbaar?

Ja, hier verandert niets aan.

Kunnen kinderen op het plein van de Beukelmanschool spelen tijdens de bouw?

Wij zullen dit navragen bij de school.

De openbare speelruimte voor de buurt verdwijnt. Komt er een andere?

Nee, niet in de Weversstraat. Na de bouw kunnen kinderen weer op het schoolplein van de Twijn spelen.

Kunnen de speeltoestellen nog ergens anders worden gebruikt?

De meeste toestellen komen terug op het terrein. Als er iets bruikbaars overblijft, plaatsen we die ergens anders.

Hoe groot wordt het bouwterrein?

Het hek van de school is de grens van het bouwterrein.

Wanneer wordt de Baandersstraat heringericht?

Het plan is voorbereiden in 2019 en uitvoeren in 2020. We weten dit alleen niet zeker. De gemeente moet namelijk keuzes maken nu er de komende jaren financiële tekorten ontstaan.   

Wordt de Weversstraat opgeknapt als alles klaar is?

Dat is nog niet bekend. Misschien moet de gemeente eerst andere keuzes maken nu er de komende jaren financiële tekorten ontstaan.

Kan de groene container aan de Weversstraat ondergronds?

Op dit moment bekijken wij voor heel Alblasserdam hoe bewoners van hoogbouw hun groenafval kwijt kunnen. Dit geldt dus ook voor de bovenwoningen aan de Weversstraat. Zeer waarschijnlijk zullen er geen ondergrondse groene containers komen. Dit is namelijk heel duur. Daarnaast is er vaak te weinig ruimte in de grond door kabels, leidingen en wortels van bomen.

Wat doet u tegen inkijk nu het groen in de Prins Bernhardstraat gaat verdwijnen?

Als het past, willen we een haag planten tussen de parkeerplaatsen en de stoep.