Integraal Kindcentrum De Twijn

Het huidige gebouw van Integraal Kindcentrum De Twijn aan de Parallelweg maakt plaats voor nieuwbouw. De Twijn gebruikt nu nog een gebouw aan de Parallelweg en aan de Pieter de Hoochplaats. De nieuwbouw biedt plaats aan een school met kinderopvang op één locatie. Dit sluit beter aan bij de manier waarop De Twijn werkt.

Opvang en onderwijs op één plek

De Twijn ontstond na een fusie van de basisscholen De Boeg en de Loopplank. Begin 2018 besloot de gemeenteraad van Alblasserdam geld beschikbaar te stellen om voor De Twijn een nieuw gebouw te bouwen. De nieuwbouw op de plaats van het huidige gebouw aan de Parallelweg gaat straks ruimte bieden aan 16 groepen basisonderwijs. Daarnaast komen er 2 groepsruimten voor dagverblijf en 3 groepsruimten voor buitenschoolse opvang. Het nieuwe gebouw maakt mogelijk wat De Twijn wil zijn: één plek waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen voor opvang en onderwijs. Direct omwonenden zijn betrokken bij de plannen en worden op de hoogte gehouden van de vorderingen.
Artists Impression

 

Het gebouw

Het gebouw gaat uit twee lagen bestaan. Centraal in het pand komt een multifunctionele ruimte met een grote tribunetrap. Daarboven is een vide waardoor het daglicht van boven binnenkomt. In de multifunctionele ruimte kunnen kinderen onder meer sporten en spelen. De Twijn stimuleert een gezonde manier van leven. Niet alleen tijdens de lessen maar straks ook door de manier waarop het nieuwe gebouw is ingericht. Er komen volop mogelijkheden voor kinderen om te bewegen. Bovendien krijgt het een gezond milieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. Het gebouw gaat relatief weinig energie gebruiken. Het wordt optimaal geïsoleerd, krijgt geen gasaansluiting en op het dak komen zonnepanelen.
Artists Impression

Artists Impression

Kiss-and-Ride zone

Behalve het huidige gebouw van De Twijn aan de Parallelweg verdwijnt ook de oude gymzaal aan de Weverstraat. Het nieuwe gebouw krijgt een speelplein aan de kant van de Parallelweg en de kant van de gymzaal. Langs de Parallelweg komen extra parkeerplaatsen met voor de school een eigen Kiss-and-Ride zone.
Artists Impression

Tijdelijke huisvesting en planning

Tijdens de bouw van het nieuwe pand maakt De Twijn gebruik van de locatie aan de Pieter de Hoochplaats. Om alle kinderen op de goede manier te kunnen opvangen, komen daar noodlokalen bij. Naar verwachting start de bouw van het nieuwe onderkomen in het vierde kwartaal van dit jaar en is de oplevering in december 2020.