Dok12

Zorg en ondersteuning op één centrale, nieuwe plek: dat is Dok12 in een notendop.

Een nieuw gebouw aan de Parallelweg wordt dé plek voor alle Alblasserdammers (van 0 tot 100-plus) die zorg of ondersteuning nodig hebben. Dit gebouw, dat voorlopig DOK12 wordt genoemd, biedt onderdak aan de organisaties die deel uitmaken van het sociaal dorpsnetwerk (verderop leest u welke organisaties dit zijn).

vogelvlucht

Zorg op één plek

Het nieuwe gebouw komt naast DOK11, waar onder meer huisartsen, fysiotherapeuten en een apotheek gevestigd zijn. Het gebouw van de peuterspeelzaal op deze locatie zal worden gesloopt. Door de keuze voor deze plek zijn bijna alle soorten zorgverleners in de toekomst op praktisch dezelfde locatie te vinden. Dat komt de hulpverlening ten goede. De basis hiervoor is gelegd in de Beleidsvisie 'DOK12, op weg naar integrale samenwerking' die het college van B&W op 11 juli 2017 heeft vastgesteld.

Locatie

De locatie van het toekomstige Dok12.

Verbinding met DOK11

Het huidige DOK11 is bovendien te klein geworden om aan de vragen van patiënten en cliënten te kunnen voldoen. DOK11 en het nieuwe DOK12 krijgen een verbinding in de vorm van een loopbrug. In de twee onderste bouwlagen van het nieuwe pand zijn straks de zorg- en hulpverleners en een huisartsenpraktijk vinden. Daarnaast komt in het pand een aantal huur- of koopappartementen.

In DOK12 krijgen de onderstaande functies onderdak:
  • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) met daarin: consultatiebureau, algemeen- en schoolmaatschappelijk werk, cliëntondersteuning, opvoedondersteuning, jeugd- en gezinshulp
  • Wmo-loket
  • Ondersteuningsfuncties: vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning, Wonen & leven, Sociaal Raadslieden en ouderenadviseur
  • Psychiatrische basiszorg (geestelijke gezondheidszorg)
  • Huisartsenpraktijk.
Inpassing van het gebouw in de omgeving

De gemeente wil ervoor zorgen dat de buurt leefbaar blijft. Daarom is in een stedenbouwkundige analyse van de omgeving (Gebiedsvisie) gekeken naar behoud van groen, water, de verkeersstructuur en de parkeerruimte.

Voorkant

Artist impression

Ontwikkelingen in omgeving

In de omgeving van DOK12 zijn meer ontwikkelingen. Basisschool de Twijn gaat fuseren met basisschool de Loopplank, de toekomstige functie van de Fatimakerk is onzeker en er komt woningbouw op de locatie van de gymzaal van sportvereniging KDO. Met deze ontwikkelingen houden we waar mogelijk rekening.

Projectverloop

In oktober 2017 heeft de gemeente het voortouw genomen bij het ontwikkelen van de plannen. Samen met de betrokken partijen (met name toekomstige gebruikers) is eerst een globale voorstelling gemaakt (een zogeheten massastudie) en vervolgens een schetsontwerp getekend. In januari 2018 is het schetsontwerp aan de omwonenden gepresenteerd waarop veel positieve reacties kwamen. Kritische kanttekeningen waren er over de hoogte van de bebouwing en over het parkeren.

Op basis van het schetsontwerp is het voorlopig ontwerp uitgewerkt. Dit voorlopig ontwerp is in oktober 2018 aan de gemeenteraad gepresenteerd tijdens een Bijeenkomst van Informatie en Opinie (BIO). In november 2018 is het voorlopig ontwerp aan de omwonenden gepresenteerd. Daarna is het in december 2018 met de laatste stand van zaken in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad voorgelegd.