Wellantcollege de Bossekamp

Het Wellantcollege de Bossekamp in Ottoland is een christelijke vmbo-school waar onderwijs wordt gegeven in groen en dier, duurzaamheid en techniek, natuur- en waterbeheer, koken en voeding, bloem en creativiteit.

Logo Wellant collegeInformatie vanuit de school:

Een school die je een toekomst biedt in groen, techniek en natuur, maar ook in zorg en welzijn. Een kleinschalige school waar we de leerling kennen en we ons thuis voelen. Met een diploma van onze school ben je welkom bij elke mbo-opleiding. Binnen onze school zijn volop keuzemogelijkheden. Als je start in klas één kun je kiezen voor een themaklas als de Kookklas, Tecklas of Groengroep. Je leert uit boeken, digitaal en zeker ook in de praktijk. Ook buiten de lessen om zijn er mogelijkheden genoeg met extra programma’s: Zo bieden we Anglia aan, hebben een sportplusgroep en een paardplusgroep. Samen met je ouders/verzorgers begeleiden we je bij leren, leven en kiezen.  
Zo kun je ontdekken waar je goed in bent en wat bij jou past!

De vakroute 

Sinds 2 jaar werken we op De Bossekamp ook met De Vakroute. Dit is een doorlopende leerlijn vanaf klas 3 waarin vmbo en mbo (niveau 2) wordt gecombineerd. De vakroute is bedoeld voor leerlingen uit de basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg die al een goed beroepsbeeld hebben. Je verlaat de school dan met een MBO-2 diploma. Er zijn drie varianten mogelijk: Hovenier, Groen Grond en Infra en Melkveehouderij. Volgend schooljaar hopen we ook met Food te kunnen starten.

Kom gerust een kijkje nemen op onze school tijdens onze open dagen op 22 januari en 17 februari 2021.  

Meer weten? Kijk op https://wellant.nl/vmbo/agenda-vmbo/open-dag-ottoland-22-01-2021.

Wellantcollege, De Bossekamp kleurt je toekomst groen!