Loket Zwijndrecht

Middelbare school Loket in Zwijndrecht biedt vmbo-b (basisberoepsgerichte leerweg) en vmbo-k (kaderberoepsgerichte leerweg) onderwijs. Voor beide leerwegen kan ook leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) aangeboden worden.

Logo LoketInformatie vanuit de school:

Heb jij talent om te werken met je hoofd en handen? Dan ben je bij ons aan het juiste adres! Loket is de vmbo-school met hart voor beroepsgericht onderwijs in de regio Drechtsteden en omgeving. Beroepsgericht wil zeggen dat je veel praktijk krijgt in combinatie met theorie. Ook loop je regelmatig stage in bedrijven en instellingen zodat je wat je bij ons leert, in het echt kunt uitproberen. 

Wanneer de leerlingen naar klas 3 gaan, maken ze een keuze uit vijf beroepsgerichte profielen: 

  • Economie en Ondernemen (E&O)
  • Zorg en Welzijn (Z&W) 
  • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) 
  • Mobiliteit en Transport (M&T) 
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE)

Op Loket vinden wij het belangrijk om het onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij het niveau en tempo van iedere leerling. Leerlingen op Loket hebben allemaal een eigen laptop en werken ook met boeken. Buiten vakken als wiskunde, Nederlands, Engels, biologie, enz. heb je ook Loket-uren. In deze uren werk je op je eigen niveau aan rekenen en taal. Ook werk je samen met een persoonlijke coach. Samen met jouw coach onderzoek en ontwikkel je je eigen toekomst. Je coach leert je vanaf de brugklas om tijdens het schooljaar steeds zelfstandiger te worden binnen je eigen leerproces.

In de onderbouw kun je jezelf ook aanmelden voor het sportpakket of de First Lego League. Bij het sportpakket krijg je 2 uur extra sport in de week. Deze sporten zullen elke keer variëren en soms ook buiten de school plaatsvinden. Loket biedt ook excursies en leuke schoolfeesten.

Binnen ons beroepsgericht onderwijs word je wie je bent door aandacht, waardering en acceptatie. Dit doen we samen door te leren met vertrouwen in onszelf en in elkaar, hierdoor creëren we een leeromgeving waarin je wordt uitgedaagd en waar je jezelf prettig voelt. We vinden het belangrijk om het zelfvertrouwen en de eigen verantwoordelijkheid van elke leerling te stimuleren.
 
Ben je klaar voor de brugklas en klaar om te werken aan je toekomst om je talenten te ontwikkelen? Kijk voor meer informatie op www.loketzwijndrecht.nl.