Gemini College Ridderkerk

Het Gemini College in Ridderkerk is een school met ongeveer 800 leerlingen, waar onderwijs wordt aangeboden op vmbo-basis-/kader-, mavo-, havo- en vwo-niveau.

Logo Gemini RidderkerkInformatie vanuit de school:

Het Gemini College werkt met een flexrooster, heeft onder andere een vakcollege Techniek en een vwo+ klas. In 2022 betrekken we ons nieuwe gebouw aan de Sportlaan. Kiezen voor het Gemini College Ridderkerk betekent kiezen voor vernieuwing en verbreding van kennis, ervaring en talent.

Ontdek het Flexrooster

Bij het Gemini College gaat uw zoon of dochter aan de slag met een flexrooster. Dit betekent een rooster van 3 vaste lesblokken van 80 minuten per dag met ervoor en erna flexuren. Het flexrooster is maatwerk en leerlingen kunnen zelf een keuze maken uit 5 á 10 flexuren waarin ze bijles krijgen of begeleiding bij het maken van huiswerk. Ook faalangsttraining en taal- en rekenuren maken onderdeel uit van de te kiezen flexuren. Extra voordelen van het flexrooster: 

  • ruimte voor de leerlingen om in rust te kunnen studeren en/of zich voor te bereiden voor de les, toets of presentatie;
  • ruimte voor de leerlingen om zich te verdiepen of juist extra ondersteuning te krijgen van een vakdocent;
  • ruimte om met verschillende jaren en niveaus samen te werken aan projecten;
  • ruimte om de leerlingen door middel van masterclasses zich te laten verdiepen in andere zaken als Spaans, sportclinics, kookcursussen, muziek, drama, dans, filosofie en ondernemerschap.

Met het flexrooster krijgen vakdocenten meer tijd om de lesstof uit te leggen en samen met de leerling concrete praktijkvoorbeelden te analyseren. De samenwerking komt de sfeer en prestaties ten goede. 

Ontdek de tweejarige brugperiode

Het Gemini College Ridderkerk kent een tweejarige brugperiode. Dit betekent dat de leerling de eerste twee leerjaren kan ontdekken welke opleiding het beste bij hem/haar past. De tweejarige brugperiode zorgt voor een betere aansluiting op de basisschool. 

Ontdek Cambridge (Engels)

Alle leerlingen die goed presteren voor het vak Engels kunnen naast de gewone lessen ook Engels volgen op een hoger niveau. Dit leidt tot een extra diploma dat internationaal erkend en een leven lang geldig is. 

Ontdek het Vakcollege Techniek, Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen

Voor vmbo-leerlingen die naast de theorie ook meer praktisch bezig willen zijn, heeft het Gemini College de vakcolleges Techniek, Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen. Naast de reguliere theorievakken is er veel ruimte voor de praktijkvakken. Als de leerlingen van school komen, hebben ze een solide basis gelegd voor het vervolg van hun carrière.

Ontdek de vwo+ klas

De vwo+ klas staat in het teken van ontdekken en onderzoeken. Naast de reguliere schoolvakken krijgen de leerlingen modules als Spaans, filosofie, zelfexpressie, science en klassieke culturele vorming. Ook wordt aandacht besteed aan onderzoek op het gebied van natuur en milieu en het Erasmusprogramma (in samenwerking met de Erasmus Universiteit).

Wij hebben voor u een aantal informatieavonden en Open Dagen gepland. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. U kunt hierbij zelf een keuze maken welke dag en tijd het beste uitkomt. Wilt u direct uw plek reserveren? Ga dan naar onze website www.geminicollegeridderkerk.nl/opendagen