Vragen naar aanleiding van de brand aan de Edisonweg

Op zondag 30 juli is er brand uitgebroken bij een bedrijf aan de Edisonweg in Alblasserdam. In de directe omgeving van de brand, ten noord/oosten van de Edisonweg en de nabijgelegen weilanden zijn zonnecelscherven op de grond terechtgekomen. De zonnecelscherven zijn afkomstig van de zonnepanelen die op het dak van het brandende pand stonden. Deze deeltjes zijn scherp. Raak ze niet met blote handen aan en houd kinderen en dieren er vandaan.

Update 2 augustus 2023

Een gespecialiseerd bedrijf heeft de omgeving onderzocht en op basis van dit onderzoek is het onderstaande depositiegebied bepaald. Met het depositiegebied wordt het gebied bedoeld waar zonnecelscherven zijn gevonden. Het onderzoek is met de grootst mogelijk zorg uitgevoerd. Het is niet uit te sluiten dat buiten het aangegeven gebied, incidenteel een restant van de zonnepanelen kan worden aangetroffen. De bevindingen zijn gebaseerd op een momentopname. Weersinvloeden kunnen van invloed zijn op de verdere verspreiding van de aanwezige restanten.

verspreidingsgebied

Adviezen op basis van het rapport

  • Scherven op een verharde ondergrond. Scherven die op een verharde ondergrond worden aangetroffen kunt u zelf opruimen en als restafval afvoeren. Draag altijd handschoenen als u de deeltjes opraapt. 
  • Scherven op een onverharde en begroeide ondergrond. Bij scherven die op een onverharde of begroeide ondergrond worden aangetroffen, bepaalt de mate van begroeiing (groen) de efficiëntie van een handmatige schoonmaak. In de meeste gevallen betekent dit dat een volledige schoonmaak alleen kan plaatsvinden wanneer de begroeiing volledig wordt gerooid of gemaaid. Hierbij dient de verwijderde begroeiing als verloren beschouwd te worden. Wanneer maaien of rooien geen optie is, kan de situatie soms in stand worden gehouden. Bijvoorbeeld in zeer moeilijk begaanbare gebieden. 
  • Scherven in een weiland. Indien er scherven in een weiland worden aangetroffen dan kunt u ervoor kiezen het weiland handmatig schoon te (laten) maken. Het wordt afgeraden om gemaaid gras wat niet volledig is schoongemaakt, als veevoer te gebruiken. Dit in verband met de kans op aanwezigheid van restanten van de zonnepanelen in het gemaaide gras.

Update 31 juli 2023

Op het kaartje hieronder ziet u het effectgebied van de brand (binnen de rode driehoek) dat is aangewezen door de Veiligheidsregio ZHZ. In dit gebied zijn roet en zonnecelscherven op de grond gevonden. Als gemeente laten wij in dit gebied nog een controle uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf. Dit bedrijf is gespecialiseerd in asbestbranden en zonnepaneelbranden. Er is geen sprake van asbest. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van de zonnepaneelbrand.

Ook buiten het effectgebied kan het zijn dat er scherven zijn neergekomen, maar in veel mindere mate.

Effectgebied brand Edisonweg

Vindt u scherven, volg dan de adviezen zoals hieronder beschreven.

Wat kunt u doen als u zonnecelscherven aantreft:

U kunt deze zelf opruimen en bij het restafval doen. Gebruik altijd handschoenen om deeltjes op te rapen.

  • Moestuin: Zijn scherven in de moestuin terechtgekomen? Ruim deze op. Was alles uit de moestuin extra goed.
  • Kinderen: Houd kinderen weg bij zonnecelscherven. Inspecteer de plek waar zij gespeeld hebben of willen spelen om te zien of er deeltjes zijn. Laat ze extra hun handen wassen wanneer ze hebben gespeeld in het gebied waar de rook overheen is gegaan.
  • Buitenstaand vee: Wanneer er zonnecelscherven of stukken doek/vezel zijn neergekomen in het weiland met vee, haal het vee dan naar binnen. Ruim deze zonnecelscherven of stukken doek/vezel zelf op of laat dit indien nodig opruimen door een gespecialiseerd bedrijf.
  • Honden: Laat voor alle zekerheid uw hond niet uit in het Alblasserbos en houd uw hond aangelijnd in het gebied waar de rook overheen is gegaan. De gemeente heeft bij de ingangen van het Alblasserbos waarschuwingsborden geplaatst. 

Wat kan u doen als u roet aantreft:

U kunt dit zelf afspoelen of afspuiten.

Wat kunt u doen als u schade hebt:

Neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij. Meer informatie over het verhalen van schade leest u hier.

Bij nieuwe informatie wordt deze pagina verder aangevuld.