Was- en strijkservice Drechtsteden van start

Op 1 oktober zijn vijf gemeenten in de Drechtsteden, waaronder Alblasserdam, gestart met de was- en strijkservice Drechtsteden (WaST). Inwoners die het niet lukt om hun huishouden volledig zelfstandig uit te voeren, kunnen gebruik maken van deze Wmo-voorziening om hun was en strijk te laten doen.

Over WaST

WaST is de was- en strijkservice in de Drechtsteden voor inwoners van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht. Inwoners met een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning en woonachtig in één van de vijf genoemde gemeenten kunnen gebruikmaken van de service. Het wasgoed wordt thuis opgehaald. Daarna wordt de was gemerkt, gewassen, gedroogd, gevouwen en gestreken. Het wasgoed wordt anoniem verwerkt en binnen drie werkdagen teruggebracht. Deze service draagt eraan bij dat inwoners langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Ook wordt de huishoudelijke ondersteuning die erg onder druk staat hiermee ontlast.

In 2022 wordt voor de service geen eigen bijdrage gevraagd. De gemeenteraad van Alblasserdam beslist later of deze service in 2023 gratis blijft, of dat er een eigen bijdrage gevraagd zal worden. 

Over FrisFacilitair

FrisFacilitair voert de was- en strijkservice uit namens de gemeenten. In de loop van de jaren is deze maatschappelijk verantwoorde organisatie hecht verankerd in de Drechtsteden. Als werkgever voor een grote groep vaste medewerkers en een leerplek voor mensen die tijdelijk buiten het (reguliere) arbeidsproces staan óf net een extra steuntje in de rug nodig hebben. FrisFacilitair zorgt dat medewerkers met plezier naar en aan het werk gaan en dat is gegarandeerd terug te zien in de was- en strijkservice.

Meer informatie over de was- en strijkservice is te vinden op de website van WaST.

WaST