Tweede inloopavond Zuidelijk Havengebied

Donderdag 13 oktober organiseert de projectontwikkelaar een inloopavond over het Zuidelijk Havengebied. Tijdens deze avond kunnen inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden vragen stellen over het project en ideeën aandragen. De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel centrum Landvast, met vrije inloop tussen 18.30 uur en 21.00 uur.

Inbreng

De ontwikkelcombinatie Stevast Ontwikkeling & De Langen & van den Berg vinden het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken. Daarom organiseren ze 3 inloopavonden. Op 5 juli vond de eerste bijeenkomst plaats. Daar hebben aanwezigen reacties gegeven op het eerste concept. Deze Inbreng is -voor zover mogelijk- meegenomen in de nieuwe plannen. Het aangepaste plan wordt donderdag gepresenteerd. En opnieuw krijgen bezoekers de gelegenheid om hun mening te geven. 

Vervolg

De derde en laatste bijeenkomst vindt waarschijnlijk in november plaats. Daarna wordt het plan definitief gemaakt. Eind van het jaar stemt de gemeenteraad over de bouwplannen en de wijziging van het bestemmingsplan. Inwoners die niet naar de inloopavonden kunnen komen, maar wel graag een reactie willen geven, kunnen dat doen via de website Havenblok.nl. Op de contactpagina staat een formulier waarop iedereen vragen kan stellen of opmerkingen kan plaatsen.