Aanleg glasvezel

Op dit moment wordt er volop campagne gevoerd door bedrijven die glasvezel willen aanleggen in Alblasserdam.
Er zijn nu drie bedrijven die bij ons een verzoek hebben gedaan om glasvezel aan te mogen leggen. De komende periode beoordelen wij de verzoeken van de glasvezelbedrijven.

Op dit moment wordt er volop campagne gevoerd door bedrijven die glasvezel willen aanleggen in Alblasserdam. Dat doen ze in meer gemeenten. 

Telecomwet

Er zijn nu drie bedrijven die interesse hebben om glasvezel aan te mogen leggen. Het gaat om KPN, Delta Fiber en Open Dutch Fiber (ODF). Twee hiervan, Delta Fiber en ODF, hebben ook al een instemmingsverzoek ingediend. De telecomwet verplicht ons om mee te werken aan hun wens om kabels te leggen. Als gemeente hebben we wel vaste regels rond kabels en leidingen. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar zo min mogelijk overlast voor inwoners. 

Glasvezel voor iedereen

Wij willen het liefst glasvezel voor iedereen. Voor inwoners én bedrijven. Daarom gaan we met de bedrijven in gesprek. Zo zorgen we voor een zo goed mogelijk aanbod voor de inwoners en bedrijven van de gemeente Alblasserdam. Afspraken leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst. 

Wat betekent de aanleg van glasvezel voor u

De glasvezel die wordt aangelegd zijn open netwerken. Dit betekent dat u straks zelf mag kiezen of u wel of geen gebruik wilt maken van de glasvezel. U bent dus niets verplicht. U hoeft niets te ondertekenen en u hoeft ook niemand toe te laten in uw woning om werkzaamheden te laten verrichten. Wilt u wel gebruikmaken van glasvezel, dan kunt u zelf uw provider kiezen.

Hoe verder

De komende periode beoordelen wij de verzoeken van de glasvezelbedrijven. Wanneer wij instemmen met de verzoeken, dan gaat de aanleg pas van start. Zodra hier meer over bekend is, dan plaatsen we een update op onze website. Bewoners van de straten waar de werkzaamheden plaatsvinden krijgen vooraf schriftelijk bericht.

Vragen

Heeft u nog vragen over de aanleg van glasvezel? Vul dan het contactformulier in of stel de vraag via onze chat.