Oktober 2022

 • Gemeente blij met 11 sollicitanten voor de functie van burgemeester

  24 november 2022

  De commissaris van de Koning van Zuid-Holland heeft elf reacties ontvangen op de vacature van burgemeester in Alblasserdam. De vertrouwenscommissie van de gemeente Alblasserdam is blij met dit resultaat.

 • Was- en strijkservice Drechtsteden van start

  03 oktober 2022

  Op 1 oktober zijn vijf gemeenten in de Drechtsteden, waaronder Alblasserdam, gestart met de was- en strijkservice Drechtsteden (WaST). Inwoners die het niet lukt om hun huishouden volledig zelfstandig uit te voeren, kunnen gebruik maken van deze Wmo-voorziening om hun was en strijk te laten doen.

 • Alblasserdam zoekt nieuwe burgermeester

  04 oktober 2022

  Maandag 3 oktober 2022 heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Daarna werd deze aangeboden aan de commissaris van de Gisteravond heeft de gemeenteraad van Alblasserdam de profielschets voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Daarna werd deze aangeboden aan de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. Het document beschrijft wat voor burgemeester we zoeken. 7 oktober wordt de vacature open gesteld.

 • Camera-auto maakt foto's in Alblasserdam

  05 oktober 2022

  Het bedrijf CycloMedia maakt tussen half oktober en eind november 360 graden panoramafoto's in Alblasserdam.

 • Bewoners en gemeente kijken terug op vruchtbare bijeenkomst

  06 oktober 2022

  Maandag 3 oktober is de bewonerswerkgroep Oost Kinderdijk bijeen gekomen. Daarbij waren 5 bewoners en een aantal ambtenaren aanwezig. Tijdens de avond hebben de aanwezigen teruggeblikt op de acties van deze zomer en gebeurtenissen van de laatste week (26-30 september). Er is veel informatie uitgewisseld, er werden zorgen gedeeld en tot slot werd gekeken naar hoe nu verder.

 • Aandacht voor armoede

  10 oktober 2022

  Armoede is een probleem dat steeds groter wordt en eigenlijk alle dagen van het jaar aandacht verdient.
  Met de Dag van de Armoede op 17 oktober wordt dit nog eens extra benadrukt.

 • Tweede inloopavond Zuidelijk Havengebied

  11 oktober 2022

  Donderdag 13 oktober organiseert de projectontwikkelaar een inloopavond over het Zuidelijk Havengebied. Tijdens deze avond kunnen inwoners, ondernemers en andere geïnteresseerden vragen stellen over het project en ideeën aandragen. De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel centrum Landvast, met vrije inloop tussen 18.30 uur en 21.00 uur.

 • Aanleg glasvezel

  13 oktober 2022

  Op dit moment wordt er volop campagne gevoerd door bedrijven die glasvezel willen aanleggen in Alblasserdam.
  Er zijn nu drie bedrijven die bij ons een verzoek hebben gedaan om glasvezel aan te mogen leggen. De komende periode beoordelen wij de verzoeken van de glasvezelbedrijven.

 • College laat lokale lasten in 2023 niet stijgen door eenmalige compensatie

  17 oktober 2022

  Het college van burgemeester en wethouders maakt in de begroting 2023 ruimte voor een eenmalige compensatie van €75,- voor alle huishoudens in Alblasserdam. Op deze manier wil zij in deze financieel onzekere en dure tijden een geste doen naar de inwoners. "Als lokale overheid hebben wij helaas weinig invloed op de stijgende prijzen, zoals bijvoorbeeld de energiekosten. En ontkomen wij er ook niet aan om alle tarieven en producten van de gemeente, zoals de afvalstoffenheffing, kostendekkend te maken en ook de ozb stijgt. Maar door de incidentele compensatie stijgen de gemeentelijke lasten voor veel huishoudens in 2023 niet, "zegt Ramon Pardo, wethouder financiën.

 • Scholenmarkt voortgezet onderwijs op 3 november

  25 oktober 2022

  Donderdagavond 3 november is er in Sporthal Molenzicht de scholenmarkt voor de ouders/verzorgers en groep 8 leerlingen. Tijdens de scholenmarkt presenteren diverse voortgezet onderwijs scholen in de regio zich.