Sportieve ochtend voor kinderen uit Oekraïne

Vanaf woensdagochtend 30 maart 2022 wordt in de gymzaal van het MFC Maasplein (Maasstraat 30 in Alblasserdam) wekelijks een sportieve ochtend georganiseerd voor de gevluchte kinderen uit Oekraïne. De ochtend wordt verzorgd door het ABC-team in het bijzijn van een tolk. De ochtend heeft als doel de kinderen weer echt even kind te laten zijn.

Sport en spel staan centraal op de woensdagochtend. De kinderen zijn welkom vanaf 09:30 uur en het sportieve programma eindigt om 12:00 uur. Het is de bedoeling dat de kinderen niet zelf naar het MFC Maasplein komen, maar gebracht worden door een ouder of verzorger. Bij aankomst moeten zij zich aanmelden om deel te nemen aan de activiteit. De hele ochtend is er een tolk aanwezig. 

Praktische informatie 

Afhankelijk van de behoefte en het aantal vluchtelingen in Alblasserdam worden de ochtenden uitgebreid naar meerdere dagdelen per week. 

Locatie: MFC Maasplein, Maasstraat 30 Alblasserdam 
Tijdstip: 09:30 – 12:00 uur 
Datum: woensdag 30 maart 2022 (daarna wekelijks op woensdagochtend) 

Vragen?

De meeste antwoorden zijn te vinden op de website van de Veiligheidsregio . Vragen aan de gemeente Alblasserdam kunt u telefonisch stellen via 14078 of per e-mail.

 

Спортивное утро для детей из Украины

В среду, 30 Марта 2022 г., будет организовано еженедельное спортивное утро для детей из Украины, в зале MFC Maasplein (Maasstraat 30, в Алблассердаме).

Команда -ABC проведёт спортивные игры. Мы ждём детей с 9.30 – 12.00. Цель таких занятий – позволить детям снова стать детьми. Дети не должны приходить в MFC Maasplein самостоятельно, их должны приводить родители/опекуны. По прибытии они должны зарегистрироваться на мероприятие. Также переводчик будет присутствовать все утро.

Практическая информация

Адресс: MFC Maasplein, Maasstraat 30, Alblasserdam
Время: 9.30 – 12.00
Дата: среда, 30 марта 2022( а также каждую среду в то же время)

В зависимости от количества беженцев и их потребностей , дни посещения на неделе могут быть добавлены. Следите за самой свежей информацией на нашем сайте: www.alblasserdam.nl/oekraine.

 

Sportive morning for children from Ukraine

Starting next Wednesday, 30 March 2022, a weekly sports morning will be organized in the gym of the MFC Maasplein (Maasstraat 30 in Alblasserdam) for the refugee children from Ukraine.

The morning, where sports and games are central, will be provided by the ABC-team. The children are welcome from 09:30 and the sports program ends at 12:00. The aim of the morning is to let the children be children again.

The children should not come to the MFC Maasplein on their own, but be brought by a parent/guardian. Upon arrival they must register for the event. An interpreter will be present throughout the morning.

Practical information

Location: MFC Maasplein, Maasstraat 30 Alblasserdam
Times: 09:30 - 12:00 hrs.
Date: Wednesday 30 March 2022 (thereafter weekly on Wednesday mornings)

Depending on the need and the number of refugees in Alblasserdam the mornings will be extended to several half-days a week. Keep an eye on our website for the latest information.