Koninklijke Onderscheiding voor scheidend raadslid A. van 't Zelfde

Burgemeester reikte donderdagavond 24 maart een Koninklijke Onderscheiding uit aan scheidend CDA-raadslid A.C. (Arie) van 't Zelfde (72). Dit gebeurde tijdens de laatste vergadering van gemeenteraad in de raadsperiode 2018-2022. De heer Van 't Zelfde werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 2010 was Arie van 't Zelfde lid van gemeenteraad van Alblasserdam voor het CDA. Tijdens dezelfde periode was hij lid van de Drechtraad en van de gemeenschappelijke regeling sportpark Souburgh. Binnen de plaatselijke afdeling van zijn partij is hij lid van de programmacommissie en de verkiezingscommissie.

Historische Vereniging West-Alblasserwaard

Bovendien zet de heer Van 't Zelfde zich al jaren in voor de Historische Vereniging West-Alblasserwaard. Als voorzitter van de werkgroep Tentoonstellingen zorgde hij er mede voor dat tentoonstellingen tot stand kwamen over bijvoorbeeld Koninginnedagen, de Hawker Typhoon, de geschiedenis van politie, bandweer en gezondheidszorg in Alblasserdam en de verbouwing van het gemeentehuis. Ook is hij binnen de vereniging de drijvende kracht achter de jaarlijkse Open Monumentendag.

Monumentenzorg

De heer Van 't Zelfde heeft zich beroepsmatig met monumentenzorg beziggehouden, onder meer bij de gemeente Dordrecht. Ook is hij lid geweest van diverse erfgoedcommissies. De monumenten in Alblasserdam en het beschermd dorpsgezicht hebben altijd zijn warme belangstelling gehad. De burgemeester noemde in zijn speech o.a. de adviezen van Van 't Zelfde bij de restauratie van het pand van de historische vereniging aan het Cortgene 3 in 2010. ,,Daarmee is een waardevol stukje oud Alblasserdam in oude luister hersteld en voorlopig veiliggesteld voor de toekomst'', zei de burgemeester. ,,Ik zeg bewust 'voorlopig', want de zorg voor monumenten houdt nooit op.''

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding Arie van 't Zelfde

Foto: De onderscheiden Arie van 't Zelfde (midden) met naast hem zijn echtgenote en burgemeester Jaap Paans.