Informatie- en ontmoetingspunt over Oekraïne

In de Havenkerk aan de Ieplaan wordt vanaf maandag 21 maart een informatie- en ontmoetingspunt geopend voor vluchtelingen uit Oekraïne en de hierbij betrokken Alblasserdammers. Eén plek voor alle vragen, eventueel met behulp van een tolk. Dit informatie- en ontmoetingspunt is een samenwerking tussen de Gemeente Alblasserdam, Vluchtelingenwerk en de Stichting Welzijn Alblasserdam.

Op maandag 21 maart van 13 tot 15.00 uur opent het informatie- en ontmoetingspunt voor het eerst haar deuren. Afhankelijk van de behoefte en het aantal vluchtelingen in Alblasserdam worden de openingstijden uitgebreid naar meerdere dagdelen per week. Voor nu is het punt één keer per week open.  

Hulp van inwoners word gevraagd

Stichting Vluchtelingenwerk kan nog hulp gebruiken bij het bemensen van het informatiepunt of een toekomstige opvanglocatie in Alblasserdam. Ook is er meer hulp nodig van mensen die de Oekraïense of Russische taal spreken. Meer informatie is verkrijgbaar bij Hettie van den Berg van Vluchtelingenwerk via 0657592242.

Eén plek voor alle vragen

Door dit informatie- en ontmoetingspunt kunnen vluchtelingen op een laagdrempelige manier met al hun vragen terecht op één punt. We bieden ook een luisterend oor. De vragen worden wellicht niet gelijk beantwoord, maar wel altijd gelijk opgepakt. Soms zijn we een doorverwijspunt en koppelen we mensen en verenigingen aan elkaar. Afhankelijk van de vragen en behoefte van de mensen zoeken we de contacten met onze (maatschappelijke) partners in Alblasserdam.  

De gemeente staat erg voor het principe van één plek voor alle vragen. Het is ook daarom dat het Brughuis aan de overkant van de Havenkerk voor de zomervakantie de deuren gaat openen. Op deze plek kunnen alle Alblasserdammers van 0 tot 100+ terecht bij zorgvragen.

Hulp van de scholen is onderweg

Scholen en de kinderopvang zijn voornemens in de week van 28 maart een plek gereed te hebben, waar de gevluchte kinderen uit Oekraïne weer echt kind kunnen zijn. Om dit mogelijk te maken is er op vrijwillige basis hulp nodig van Alblasserdammers met een pedagogische achtergrond, die ook bereid zijn om een VOG (verklaring omtrent het gedrag) te overleggen.

Langdurige opvang in Alblasserdam

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid coördineert de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment is er geen noodopvang in ons dorp, omdat grotere locaties in onze regio sneller geschikt gemaakt kunnen worden. De gemeente verwacht wel de vraag om vluchtelingen voor langere termijn op te vangen. Daarom bereidt zij zich hierop voor. Hierbij gebruiken we de hartverwarmende initiatieven van onze inwoners. Het informatie- en ontmoetingspunt is ook bestemd voor de vluchtelingen die bij Alblasserdammers thuis worden opgevangen.

Vragen?

De meeste antwoorden zijn te vinden op de website van de Veiligheidsregio. Vragen aan de gemeente Alblasserdam kunnen telefonisch gesteld worden via 14078 of via een e-mail aan oekraine@alblasserdam.nl. Hettie van den Berg van Vluchtelingenwerk is via 0657592242 bereikbaar voor praktische informatie.

 

Информация и место встречи для украинцев!

Церковь Havenkerk (Портовая церковь) предоставляет место для еженедельной встречи беженцев из Украины, живущих в селе Алблассердам. Здесь можно также получить ответы на все вопросы с помощью переводчика.

Предоставляемое место встречи является результатом сотрудничества муниципалитета села Алблассердам, Голландского совета по делам беженцев и благотворительного фонда.

Место для всех ваших вопросов!

В этом здании можно получить ответы на все свои вопросы в доступной форме. Мы выслушаем вас! Мы не сразу сможем дать ответ на ваши вопросы, но они сразу же будут рассмотрены. Иногда мы являемся реферальной точкой и связываем людей с организациями. В зависимости от вопросов и потребностей людей мы ищем контакт с нашими (социальными) партнерами в Алблассердаме.

Вопросы? Получить ответы на ваши вопросы можно по номеру 14078 или по e-mail : oekraine@alblasserdam.nl. Следите за последней информацией на нашем сайте: www.alblasserdam.nl/oekraine Для получения детальной информации можно связаться по номеру – +31657592242 -Hettie van den Berg ( советница по делам беженцев )

 

Information- and meeting point about Ukraine

In the Havenkerk (Harbour Church) on the Ieplaan a weekly information- and meeting point has been opened for refugees from Ukraine and the people of the village of Alblasserdam involved. One place for all questions, if necessary with the help of an interpreter.

This information- and meeting point is a cooperation between the municipality Alblasserdam, the Dutch Council for Refugees and the welfare foundation Alblasserdam.

One place for all your questions

Through this information- and meeting point refugees can ask all their questions in an accessible way. We also lend a sympathetic ear. The questions may not be answered immediately, but they are always dealt with immediately. Sometimes we are a referral point and we link people and associations. Depending on the questions and needs of the people we seek contact with our (social) partners in Alblasserdam.

Questions?

Questions to the municipality of Alblasserdam can be asked by phone 14078 or by e-mail to oekraine@alblasserdam.nl. Keep an eye on our website the latest informatie: www.alblasserdam.nl/oekraine. Hettie van den Berg of the Council for Refugees can be reached at +31657592242 for practical information.