Basisscholen gaan motoriek van kinderen meten

Wethouder Arjan Kraijo gaf woensdag 9 maart het startschot voor de MQ scan waar alle basisscholen in Alblasserdam de komende 3 jaar aan gaan meedoen. De MQ scan meet de motorische ontwikkeling van een kind.

MQ staat voor motorisch quotiënt en is vergelijkbaar met het IQ dat de intelligentie meet en het EQ dat de emotie meet. Met de MQ scan kunnen de gymdocenten binnen één gymles de motoriek van alle kinderen uit één groep in beeld krijgen. De kinderen leggen een parcours af dat bestaat uit materialen die te vinden zijn in de gymzaal. De tijd die een kind hiervoor nodig heeft, geeft aan of de motorische vaardigheid gemiddeld is of daar boven of onder ligt.

Werken aan een gezonde jeugd

Met de uitslag van de scan krijgen vakleerkrachten meer inzicht in de ontwikkeling van de motoriek van kinderen van groep 1 t/m 8. Als dat nodig is kunnen zij passend onderwijs aanbieden. Landelijke cijfers laten zien dat het niet goed gaat met de motoriek van jeugd en jongeren. Wethouder Kraijo onderstreept dit initiatief van harte: ,,Met deze MQ scan werken we verder aan een gezonde jeugd in Alblasserdam. Fijn dat alle scholen hier aan mee willen doen. Samen bouwen we zo aan een fitte generatie."  Ook gezonde voeding en goed in je vel zitten zijn belangrijk voor een fitte generatie. Daarom is Alblasserdam sinds 1 januari 2022 een Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) gemeente geworden. Het doel is dat kinderen kunnen opgroeien in een omgeving waar het maken van gezonde keuzes heel normaal is.

MQ scan webformaat

Foto: Wethouder Arjan Kraijo gaf het startschot voor de MQ-scan.