Rookmelders verplicht in alle huizen

Per 1 juli moet in alle huizen in Nederland op iedere woonetage een rookmelder hangen. Deze rookmelderplicht bestond al voor nieuwbouwhuizen en gaat nu dus ook gelden voor bestaande huizen.

Jaren van onderzoek hebben uitgewezen dat rookmelders helpen om persoonlijk letsel en brandschade te voorkomen. De slogan van de jaarlijkse rookmeldercampagne is dan ook niet voor niets ‘rookmelders redden levens’.

Waarschuwing

Rookmelders voorkomen weliswaar geen brand, maar waarschuwen bewoners in een vroeg stadium. Hierdoor neemt de veiligheid in huis direct met sprongen toe, aldus brandonderzoeker Joost Ebus van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en lid van de Adviescommissie Nationale Brandpreventieweken.

Controle

Voor de gemeente is het moeilijk om te controleren of iedereen de rookmelders op elke woonetage heeft hangen. Bovendien; kopen en ophangen is één, maar wie ziet of de rookmelders ook goed onderhouden zijn en of er werkende batterijen inzaten op het moment van brand? Bedenk daarom dat u ze niet ophangt voor de minister of voor een verzekeraar, maar voor de veiligheid van uzelf en de mensen die u lief zijn.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van Brandweer Nederland
20220628 Uiting rookmelderplicht webformaat