Nieuwe adviescommissie neemt werk Erfgoedcommissie over

De Erfgoedcommissie adviseerde vorig jaar onder meer over grote en kleine woningbouwprojecten en over de verbouwing en restauratie van beeldbepalende panden. Ook bij de plannen voor het Nedstaalterrein was de Erfgoedcommissie betrokken.

Hoewel sloop van een deel van de oude bedrijfsgebouwen onvermijdelijk lijkt, adviseert de commissie zoveel mogelijk authentieke onderdelen, zoals de kraanbaan, te behouden. Dit blijkt uit het jaarverslag van de commissie over 2021. Dit is meteen het laatste jaarverslag want het werk van de Erfgoedcommissie is overgenomen door een nieuwe adviescommissie. U vindt het jaarverslag op onze website.

Woningbouwprojecten

De komende jaren komen er woningen op plekken die voorheen een andere bestemming hadden. De Erfgoedcommissie adviseerde in 2021 onder meer over nieuwbouw op het bedrijfsterrein van het voormalige Kloos aan de West Kinderdijk en op het terrein van de voormalige manege aan de Polderstraat. Ook adviseerde de commissie over de bouw van twee woningen tegenover  de voormalige wasserij aan de Pijlstoep 31. 

Beschermd dorpsgezicht

De meeste adviesaanvragen gingen over wijzigingen aan een monument of beeldbepalend pand of aanpassingen binnen het beschermd dorpsgezicht. Panden die vallen binnen het beschermd dorpsgezicht mogen niet zonder vergunning worden gesloopt. Beeldbepalende panden of monumenten mogen niet worden verbouwd zonder dat de commissie advies heeft kunnen geven. Zo adviseerde de commissie onder meer over de verbouwing van het beeldbepalende kantoorpand aan de Dam 81 tot woningen. ,,Niets veranderlijker dan een monument'', schrijft de commissie in haar jaarverslag. ,,Herbestemmingen, restauratie, kleine en grote verbouwingen en eisen op het gebied van duurzaamheid houden oude gebouwen continu in beweging.''

Onafhankelijk advies

De Erfgoedcommissie is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit een vertegenwoordiger van de Welstandscommissie en van de Historische Vereniging West Alblasserwaard en specialisten op het gebied van monumentenzorg, architectuur/bouwhistorie en archeologie. In het jaarverslag beschrijft de commissie een aantal adviesaanvragen van het afgelopen jaar om een indruk te geven van haar werk. 

Adviescommissie omgevingskwaliteit

Het jaarverslag over 2021 is het laatste dat de Erfgoedcommissie uitbrengt. In maart 2022 heeft de adviescommissie omgevingskwaliteithet werk van de Erfgoedcommissie en van de Welstandscomssie overgenomen. Deze adviescommissie beoordeelt plannen van inwoners en ondernemers die iets kunnen betekenen voor de omgeving. De commissie kijkt daarbij naar welstand, erfgoed en stedenbouw en komt met één advies.

Omgevingswet

De komst van de adviescommissie omgevingskwaliteit is een gevolg van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet vervangt alle aparte wetten die gaan over de omgeving. Denk aan wetten op het gebied van wonen, water, milieu en natuur. Het doel van de Omgevingswet is om het omgevingsrecht voor inwoners makkelijker en duidelijker te maken. Het hebben van één adviescommissie voor de omgevingskwaliteit kan daaraan bijdragen.