Gemeenteraad praat over toekomst zwembad Alblasserdam

Op dinsdag 14 juni 2022 praat een commissie van de gemeenteraad van Alblasserdam over de toekomst van zwembad Blokweer. Vorige maand bleek al dat er oplossingen mogelijk zijn voor de problemen door roest- en scheurvorming. De gemeenteraad krijgt een toelichting op het onderzoeksrapport. Vervolgens bespreekt zij het voorstel van het college om twee oplossingsmogelijkheden nader uit te werken. Het gaat om het herstellen van de zwembadbak of het vervangen van de huidige RVS-bak door een betonnen bak.

De commissievergadering op 14 juni is een voorbereiding op de raadsvergadering van 21 juni. Op 21 juni neemt de gemeenteraad een beslissing over het uitwerken van de twee mogelijke oplossingen. De gemeente gaat daarna specifieker de kosten, doorlooptijd en gevolgen voor bijvoorbeeld energiekosten en beheer in kaart brengen.  

Voorbereidingen 

Tegelijkertijd zal de gemeente al voorbereidingen voor de twee oplossingen treffen. Sommige werkzaamheden moeten namelijk bij beide oplossingen plaatsvinden, zoals het leeg laten lopen van het zwembad en het volledig ontmantelen van de systemen. Daarvoor vraagt het college al geld aan de gemeenteraad op 21 juni. Vervolgens kan de gemeenteraad na de zomervakantie een keuze maken voor één van de twee oplossingen en daar geld voor beschikbaar stellen.  

Belangrijke functie 

De gemeente heeft ter vergelijking ook gekeken naar de kosten en gevolgen als het zwembad niet gemaakt zou worden. Het college stelt voor hier niet voor te kiezen vanwege de hoge kosten en vooral grote maatschappelijke gevolgen. Wethouder Freek de Gier: “Het zwembad heeft een belangrijke functie voor Alblasserdam. We wonen in een waterrijk gebied, dus we hechten enorm veel waarde aan het geven van zwemlessen aan onze kinderen, ook via het bewegingsonderwijs van scholen. Maar ook voor tieners, volwassenen en specifieker ouderen hechten we aan de mogelijkheid om in het zwembad aan de gezondheid te werken. Particulier, via de verenigingen Wiekslag en Alblasserdamse Reddingsbrigade of via een activiteit van de Stichting Welzijn Alblasserdam of het ABC-team.” 

Vervolg 

Het zwembad blijft in ieder geval gesloten tot de zomer van 2023. Dit komt met name door de huidige lange levertijden van bouwmaterialen. De gemeente zal er alles aan doen om de werkzaamheden zo kort mogelijk te laten duren. De Beheerstichting Sport Alblasserdam (BSSA) informeert ouders als er meer bekend is over het vervolg van de zwemlessen in andere zwembad. Ook zijn de BSSA en gemeente in goed gesprek met de verenigingen die gebruik maakten van het zwembad.  

Vergaderingen bijwonen of online volgen 

De vergaderingen op 14 en 21 juni in De Rederij zijn openbaar. De vergadering is ook online te volgen. Het raadsvoorstel en het onderzoeksrapport zijn te lezen in het raadsinformatiesysteem bij de vergadering van 14 juni 2022.