Mededeling over graven waarvan uitgiftetermijn is verlopen

Na 1 juli 2023 gaan we de grafbedekkingen verwijderen van algemene graven waarvan de uitgiftetermijn van 20 jaar is verlopen. Het gaat om de volgende graven:

  • Vak Z, lijn 09 - hierin is begraven van 8 september 2001 tot en met 5 juni 2002 
  • Vak Z, lijn 08 - hierin is begraven van 10 juni 2002 tot en met 25 juni 2003

Bent u belanghebbende van één van deze graven? Lees dan onderstaande informatie en neem zo nodig tijdig contact met ons op.

Herbegraven of cremeren

U kunt de stoffelijke resten laten opgraven en herbegraven. Op de Oude Torenhof is herbegraven mogelijk in een nieuw of bestaand particulier graf. Hieraan zijn kosten verbonden. Zie daarvoor onze tarievenverordening. Het is ook mogelijk de stoffelijke resten te laten cremeren of op een andere begraafplaats te laten herbegraven. Neem in dat geval ook tijdig contact op met het betreffende crematorium of begraafplaats voor het regelen van vervoer en de nieuwe bestemming, en hun tarieven. Hiervoor kunt u ook een uitvaartonderneming inschakelen. Een aanvraag voor opgraven en herbegraven of cremeren dient uiterlijk 25 juni 2023 bij ons ontvangen te zijn.

Ruimen stoffelijke resten

Kiest u niet voor herbestemming van de stoffelijke resten, dan worden deze op een later moment geruimd. Hierover wordt niet individueel gecorrespondeerd. Dit wordt wel gepubliceerd via de daarvoor bestemde kanalen. Bij ruiming blijven de stoffelijke resten op de Oude Torenhof, in een anoniem verzamelgraf.

Ophalen of vernietigen grafbedekking

Bent u belanghebbende en u wilt niet laten opgraven, maar wel het monument ophalen? Laat dit dan tijdig weten aan onze beheerder, via telefoonnummer 06-23748676. Alle resterende gedenktekens en voorwerpen worden na 1 juli 2023 verwijderd en vernietigd.

Meer informatie

Wij sturen zoveel mogelijk belanghebbenden van deze graven een brief met informatie. Heeft u geen brief gekregen maar bent u wel belanghebbende en wilt u een aanvraag doen voor herbegraven of cremeren? Neem dan contact met ons op via gemeente@alblasserdam.nl, of neem contact op met onze Begraafplaatsadministratie, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam of telefoonnummer 14-078.

20220701 Begraafplaats webformaat