Gemeentelijke erepenning voor oud-wethouder Peter Verheij

Peter Verheij kreeg woensdagavond 6 juli de erepenning van de gemeente Alblasserdam uit handen van burgemeester Jaap Paans.

Gemeentelijke erepenning voor oud-wethouder Peter VerheijPeter Verheij kreeg woensdagavond 6 juli de erepenning van de gemeente Alblasserdam uit handen van burgemeester Jaap Paans. De gemeenteraad gaf hem dit eerbetoon voor hoe hij elf jaar lang zijn rol als wethouder heeft ingevuld. Dat steeg uit boven wat in het algemeen van een gemeentebestuurder mag worden verwacht, vindt de raad.

25 jaar gemeentelijke politiek

Burgemeester Jaap Paans sprak de voormalig wethouder toe. Hij omschreef hem als verantwoordelijk, gewetensvol, principieel en een rentmeester. Op 1 juli 2021 nam Peter Verheij na een periode van 25 jaar afscheid van de gemeentelijke politiek in zijn woonplaats. Begonnen als lid van de Jeugdgemeenteraad werd hij via steunfractielid, burgerraadslid en raadslid uiteindelijk wethouder in het gemeentebestuur. Die functie heeft hij ruim elf jaar bekleed.

Portefeuilles en projecten

Als wethouder was hij onder meer verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, economie en ondernemen, openbare ruimte en werk en inkomen. Onder zijn aansturing kwamen uiteenlopende projecten op gang en tot stand. Voorbeelden zijn het containertransferium, bedrijventerrein Nieuwland Parc, de renovatie van het gemeentehuis en meerdere woningbouwprojecten waaronder Mercon Kloos, Noord- en Landzigt, Hof en Singel en Waterhoven.

Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid

Peter Verheij behartigde de belangen van Alblasserdam en de Alblasserdammers ook op het niveau van de regio Drechtsteden en van zuidelijk Zuid-Holland. Hij was lid van en portefeuillehouder Middelen in het Drechtstedenbestuur en voorzitter van het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW).

Raad voor het Openbaar Bestuur

In het oog springen verder zijn rollen en lidmaatschappen van de Auditcommissie en later het Algemeen Bestuur binnen de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). Peter Verheij was ook een verdienstelijk en gewaardeerd lid en vice voorzitter van de commissie Financiën van de VNG. Actueel en betekenisvol is zijn lidmaatschap van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur.

Erepenning

De gemeenteraad kan de erepenning toekennen aan mensen die zich in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente en de gemeenschap.