Nieuwe wet voor inburgering

Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering ingegaan. Deze wet is ervoor bedoeld dat inburgeraars snel en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.

Het grote verschil met de oude Wet Inburgering is dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de inburgering. De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) voert de wet uit. De SDD doet dit namens Alblasserdam en de zes andere Drechtstedengemeenten. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden