Boom geplant om uitvoering waterplan te vieren

Het plan om het waterbeheer in Alblasserdam te verbeteren is uitgevoerd. Om hierbij stil te staan, plantten wethouder Arjan Kraijo en Heemraad van het waterschap Mathieu Gremmen op 22 februari een boom bij carpoolplaats De Kabelbaan. Op die plek komen er nog negentien bomen bij.

In 2006 hebben we met Waterschap Rivierenland afspraken gemaakt over waterbeheer. Dat gaat bijvoorbeeld over maatregelen om wateroverlast bij stevige regenbuien te voorkomen. Maar ook om sloot- en oppervlaktewater schoon te houden. De maatregelen werden vastgelegd in een 'waterplan.' 

Waterberging Vinkenpolder

Een van de maatregelen uit het plan was extra ruimte maken voor water in de Vinkenpolder. In de loop van de tijd zijn op het bedrijventerreinen Vinkenwaard en Hoogendijk meer gebouwen, straten en parkeerplaatsen aangelegd. Hierdoor kon regenwater steeds moeilijker in de grond zakken. De in 2016 aangelegde waterberging vangt nu het regenwater op. Om plaats te maken voor deze berging moesten we in de Vinkenpolder 200 bomen kappen. In de buurt van het bedrijventerrein was geen andere geschikte plek. Dat had o.a. te maken met leidingen in de grond. Voor de meeste gekapte bomen zijn intussen nieuwe bomen geplant. Bij de carpoolplaats komen er dus nog negentien.

Meer maatregelen nodig

Met het afronden van het waterplan is het werk nog niet klaar. Het klimaat verandert. Extreme regenbuien komen vaker voor. Het is vaker en langer droog en warm. Daarom werken provincie, gemeenten en het waterschap in de Alblasserwaard samen aan een regionale adaptatie strategie (RAS). In 2022 stellen zij een lijst op met maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn. Deze maatregelen helpen om gevolgen van klimaatverandering op te vangen.

Wat kunt u zelf doen?

De provincie, gemeenten en het waterschap hebben een belangrijke rol in het voorkomen van wateroverlast en droogte. Maar zij kunnen dit niet alleen. Vijftig tot zeventig procent van het oppervlak in steden is namelijk privéterrein. Ook inwoners, eigenaren van percelen en ondernemers kunnen dus meehelpen. Bijvoorbeeld door bestrating te vervangen door beplanting, regenwater op te vangen in een regenton of het aanleggen van groene daken. Tips en inspiratie vindt u op de website van Waterschap Rivierenland

20220223 Afronding waterplan foto Cees van der Wal

Mathieu Gremmen, heemraad Waterschap Rivierenland (links) en wethouder Arjan Kraijo (midden) plantten op 22 februari 2022 de eerste van 20 nieuwe bomen bij de carpoolplaats. Kraanmachinist Kees Poortvliet (rechts) hielp daarbij. Foto: Cees van der Wal.