Veranderingen in Adviescommissie Straatnaamgeving

Het college van burgemeester en wethouders heeft Arie van 't Zelfde benoemd tot voorzitter van de Adviescommissie Straatnaamgeving. Hij volgt André Ruikes op die lid is geworden van de gemeenteraad.

Onafhankelijk

Omdat de adviescommissie onafhankelijk is van het gemeentebestuur kan een raadslid niet ook lid zijn van de adviescommissie. Arie van 't Zelfde nam dit voorjaar afscheid van de gemeenteraad waar hij sinds 2010 inzat.

Historische vereniging

Wim de Ruiter en Gerrit Woudenberg zijn voor vier jaar herbenoemd. Zij zitten in de commissie namens de historische vereniging West-Alblasserwaard. Arend de Jong die ook lid was namens de historische vereniging, moest om gezondheidsredenen stoppen.

Samenstelling commissie

De commissie bestaat nu uit Arie van 't Zelfde (voorzitter), Wim de Ruiter, Gerrit Woudenberg en een ambtelijk secretaris en ondersteuner van de gemeente Alblasserdam. De gemeente zal André Ruikes en Arend de Jong een passend afscheid aanbieden.

Advies

Het vaststellen, veranderen en intrekken van straatnamen gebeurt door het college van B&W. Sinds 2010 bestaat de Adviescommissie Straatnaamgeving Alblasserdam. Deze commissie geeft het college advies over straatnamen en namen voor gemeentelijke gebouwen en objecten. Meer informatie leest u op de pagina over de adviescommissie straatnaamgeving.