Gemeente gaat vlaggen weghalen

Afgelopen donderdag hebben actievoerders zo'n 500 omgekeerde vlaggen opgehangen in het dorp. Zij hebben hiermee een duidelijk statement gemaakt tegen het landelijke stikstofbeleid. Als gemeente willen we inwoners ruimte bieden om hun stem te laten horen. Het demonstratierecht is een groot goed. Maar het is niet onbegrensd.

Bij demonstreren horen regels en afspraken. We hebben daarom meermalen en via verschillende kanalen opgeroepen tot een gesprek. 

"Helaas is dat niet gelukt”, vertelt locoburgemeester Marten Japenga. Het is een onaangekondigde manifestatie en het gemeentebestuur heeft besloten te gaan handhaven. Vanaf woensdag halen we de vlaggen weg. Japenga legt uit: “De openbare ruimte moet neutraal blijven. Zonder vergunning mag daar niet worden gedemonstreerd.” 

We realiseren ons evenwel dat de steun aan de boeren nog steeds groot is. Daarom maken we één uitzondering: de vlag op het kunstwerk de Vier Windstreken. Die vlag laten we voorlopig hangen, als plek waar de protestuiting is toegestaan.