VVD, CDA, D66 en ChristenUnie gaan college vormen in Alblasserdam

VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben 21 april besloten samen de nieuwe coalitie te gaan vormen in Alblasserdam. Na een aantal verkennende gesprekken in de informatiefase zijn zij gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat er voldoende overeenstemming is op de inhoudelijke thema's om samen te werken.

Met dit besluit gaan deze partijen de formatiefase in. "We willen vooral de snelheid er in houden en gaan direct aan de slag met het opstellen van een coalitieakkoord op hoofdlijnen," aldus Herman Verweij namens de VVD.

Formateur

Met een coalitie van deze vier partijen is er vertegenwoordiging van een ruime meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen in Alblasserdam. "We zien de samenwerking dan ook met veel vertrouwen tegemoet. Al realiseren we ons ook dat er grote uitdagingen al snel op ons pad komen," zegt Arco Strop van het CDA. Voor de formatiefase maken de nieuwe partners gebruik van de deskundigheid van de informateur Rinus Houtman, die op verzoek van de coalitiepartners ook als formateur aan de slag zal gaan. 

Vier wethouders

Door een samenwerking van vier politieke partijen ontstaat ook de wens voor vier wethouders. Vanwege de financiële positie van de gemeente kiezen de partijen er voor om de bestaande formatie niet uit te breiden naar 4. "Het is niet opportuun om nu extra geld uit te gaan geven aan wethouders. We krijgen vier wethouders maar wel binnen de bestaande formatie van 3 fte'', legt Ramon Pardo (D66) uit.

Zorgvuldigheid

Welke wethouders het gaan worden en wie welke portefeuille krijgt is nu nog niet bekend. "Wij vinden het zorgvuldiger en integer om eerst alle kandidaten te screenen voordat we namen gaan noemen. We hopen dat uiteraard wel zo spoedig mogelijk te kunnen doen", besluit Jako Sterrenburg namens de ChristenUnie. U kunt het advies van informateur Houtman en de bijlage die daar bij hoort lezen.