Koninklijke onderscheiding voor drie Alblasserdammers

Burgemeester Jaap Paans heeft dinsdag 26 april een lintje uitgereikt aan drie Alblasserdammers die zich al jaren op allerlei manieren inzetten voor de samenleving. Mevrouw A.A.E. (Els) van Houwelingen, Mevrouw L. (Lena) Schut- Beenhakker en de heer J. (Jan) Veth mogen zich lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Hieronder leest u hun verdiensten.

Het uitreiken van de lintjes gebeurde in Cultureel Centrum Landvast waar de drie hoofdpersonen met een smoesje naartoe waren gelokt. De zaal was gevuld met familieleden en vrienden die in het complot zaten. Na de uitreiking stond de burgemeester stil bij de verdiensten van de heer M.N. (Rien) Gaal. Ook hij zou vandaag benoemd worden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, maar hij overleed in december vorig jaar. De burgemeester heeft zijn echtgenote de versierselen die bij de onderscheiding horen in bruikleen gegeven. Zij was aanwezig bij de uitreiking van de lintjes.
Groepsfoto lintjeregen 2022 2
(V.l.n.r: de heer en mevrouw Schut, de heer en mevrouw Veth, burgemeester Paans, mevrouw Van Houwelingen met haar partner, de heer Ruiter)

Mevrouw A.A.E. (Els) van Houwelingen (74) is sinds 2001 tot op heden vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Alblasserdam, voorheen de Stichting Welzijn Ouderen Alblasserdam. Ze is oprichter van en vrijwilligerscoördinator bij het project Graag Gedaan, een vervoersdienst voor ouderen die slecht ter been zijn. Ook coördineert zij de ritten die meestal van en naar een ziekenhuis of andere zorgverlener zijn. Van 2010 tot 2020 was mevrouw Van Houwelingen bovendien vrijwilliger bij verpleeghuis De Alblashof in Alblasserdam. Daar was ze gastvrouw en ondersteunde ze de activiteiten. In 2010 begon ze ook als verkoopmedewerker in de Wereldwinkel in Alblasserdam. Dit vrijwilligerswerk doet ze tot op de dag van vandaag.

Mevrouw L. (Lena) Schut- Beenhakker (71) zet zich in voor de gereformeerde Havenkerk. Zo was ze van 1996 tot 2017 (bestuurs)lid van het kerkkoor en verzorgde o.a. wekelijks de muziekstukken. Sinds 1999 tot op heden legt ze bezoeken af namens de kerk. Bovendien is ze gastvrouw en algemeen vrijwilliger bij de kerk. Sinds 1996 is mevrouw Schut-Beenhakker ook vrijwilliger bij het Albert Schweitzerziekenhuis. Bij de locatie Dordwijk is ze patiëntenbegeleider en bij de locatie Zwijndrecht is ze gastvrouw en helpt ze bij de nazorg van patiënten op de dagbehandeling. Mevrouw Schut- Beenhakker is daarnaast jarenlang (sinds 1976) mantelzorger geweest voor haar deels verlamde moeder. Ze hiep haar in het huishouden en ging met haar naar het ziekenhuis. Ook in het verzorgingstehuis verzorgde zij haar dagelijks. Momenteel is mevrouw Schut-Beenhakker mantelzorger voor de zus van haar inmiddels overleden moeder.

De heer J. (Jan) Veth (79) helpt sinds 1976 tot op heden leden van de vakbond CNV met het invullen van belastingformulieren. Van 1981 tot 2000 was hij bestuurslid en penningmeester van Volle Evangelie Gemeente Alblasserdam/Evangelische gemeente ’t Scheepke Alblasserdam. Van 1994 tot 2003 was hij maaltijdbezorger bij Stichtingen Maaltijden Thuis en van 1995 tot 2012 hielp hij als vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk vluchtelingen met het invullen van formulieren en met hun (financiële) administratie. Van 2002 tot 2020 was de heer Veth diaconaal maatschappelijk werker, huisgroepleider, gastheer en vrijwilliger boekhouding bij Volle Evangelie Gemeenschap Nehemia Zwijndrecht/ Nehemia Ministries. Bovendien heeft de heer Veth tien jaar lang (van 2009 tot 2019) gecollecteerd voor het Diabetesfonds.

De heer M.N. (Rien) Gaal (overleden in december 2021 op 78-jarige leeftijd) was van 1976 tot 1988 ouderling van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Alblasserdam (wijkgemeente Havenkerk-Ontmoetingskerk). In deze functie heeft hij zich op verschillende terreinen van het kerkenwerk ingezet. Vanaf 2018 zette hij zich opnieuw in voor de kerk, dit keer door schoonmaakwerk te doen. Van 1989 tot 2000 was de heer Gaal voorzitter van de Alblasserdamse Reddingsbrigade (ARB). Hij voerde de onderhandelingen met de gemeente over het gebouw en de plaatsing van een reddingsvlet. Na zijn aftreden werd hij benoemd tot Lid van Verdienste van de ARB. In 2016 werd de heer Gaal bovendien bestuurslid van en vrijwilliger bij de afdeling Drechtsteden van Ouderenbond PCOB. Vanaf 2019 was hij regiovoorzitter van deze afdeling van de PCOB. Hij hield zich bezig met o.a. belangenbehartiging en ledenwerving. Hij vormde werkgroepen, hielp bij het organiseren van activiteiten en verzorgde de nieuwsvoorziening. De heer Gaal was verder zeer actief als coördinator van vrijwilligers voor de Stichting Welzijn Alblasserdam.

Toen de heer Gaal in december 2021 overleed, was zijn benoeming tot lid in de Orde van Oranje Nassau al toegekend, maar een onderscheiding kan niet postuum worden uitgereikt. Zijn vrouw heeft de versierselen die bij de onderscheiding horen in bruikleen gekregen.