Omgevingsvisie geeft richting aan toekomst Alblasserdam

Hoe ziet de toekomst van Alblasserdam eruit? Meer huizen of meer bedrijven? Meer wegen of meer zonnepanelen?

Richting

Wij werken aan een omgevingsvisie waarin staat wat voor de toekomst van ons dorp de goede richting is. De omgevingsvisie gaat over veel verschillende onderwerpen. Omdat ruimte, tijd en geld beperkt zijn, kunnen we niet alles doen. Daarom moeten we kiezen welke onderwerpen het belangrijkst zijn. Dus: waar ligt het accent? 

Keuzes maken

Er zijn vijf richtingen (accenten) waar inwoners uit konden kiezen. In juni en juli 2021 hebben wij aan inwoners gevraagd om ons te helpen deze accenten aan te scherpen. Tot half oktober 2021 was het mogelijk om op een van de accenten te stemmen. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast maar houdt daarbij rekening met de mening van de inwoners.

Omgevingswet 

In Nederland gelden op dit moment 26 wetten voor bijvoorbeeld ruimte, wonen, water, milieu en natuur die invloed hebben op de omgeving. Die worden nu allemaal samengebracht in één wet: de omgevingswet. Ook gaan we van vijfduizend wetsartikelen naar driehonderdvijftig. Het doel is om het omgevingsrecht eenvoudiger en duidelijker te maken. 

Omgevingsvisie    

De omgevingsvisie is een onderdeel van de omgevingswet. In de omgevingsvisie legt de gemeente haar wensen en beleidsdoelen voor de omgeving voor de lange termijn vast. Elke gemeente moet in 2024 de omgevingsvisie hebben vastgesteld. Mdeer informatie leest u op www.praatmee.alblasserdam.nl.