Onderhoud aan bruggen Molensingel

Vanaf maandag 27 september sluiten wij vier bruggen voor fietsers en voetgangers aan de Molensingel helemaal af voor onderhoud. Het gaat om twee bruggen in het fietspad tussen de Groen van Prinsterenstraat en de Waalsingel en de beide bruggen naar De Kreken (Waterland).

Omleiding

Fietsers leiden we met omleidingsborden naar de Van Hogendorpweg. Omdat we de bruggen niet allemaal tegelijk afsluiten blijft er voor bestemmingsverkeer altijd een brug beschikbaar. Als de weersomstandigheden goed zijn duren de werkzaamheden in totaal drie weken.

20210922 Kaartje werkzaamheden bruggen Molensingel