Maatregelen geweldsincidenten gemeente Alblasserdam

De noodbevelen voor de sluiting van de woningen in Alblasserdam worden verlengd tot 18 november 2021. De andere maatregelen blijven voorlopig in stand.

Na diverse geweldsincidenten en bedreigingen in augustus 2021 heeft de gemeente Alblasserdam een aantal maatregelen getroffen voor de veiligheid van bewoners en omwonenden. Een van de maatregelen betrof de noodbevelen tot sluiting van twee woningen aan De Boezem en de Merelstraat. Deze woningen blijven dus voorlopig gesloten. Afstemming hierover heeft in de driehoek plaatsgevonden. 

In augustus 2021 is Alblasserdam opgeschrikt door een aantal geweldsincidenten en bedreigingen. Naar aanleiding daarvan zijn in Alblasserdam op verschillende plaatsen diverse (on)zichtbare maatregelen getroffen. Zo staan er bijvoorbeeld camera's, er hangen posters op de deuren van de woningen die zijn gesloten, de politie is snel ter plaatse als er een melding wordt gedaan van een verdachte situatie. Daarnaast heeft de gemeenteraad een veiligheidsrisicogebied aangewezen. De politie heeft inmiddels een aantal keren preventief gefouilleerd; daar is overigens niets bij aangetroffen. 

Noodbevel sluiting woning

Op grond van artikel 175 Gemeentewet kan een burgemeester overgaan tot het geven van een noodbevel. Het noodbevel is momenteel van kracht op het gesloten houden van de woning. De burgemeester kan deze maatregel treffen als er ernstige vrees bestaat dat de openbare orde in het geding is ten aanzien van die woning, maar de eventuele dreiging niet rechtstreeks afkomstig is van de bewoners van de woning maar van onbekende derden. Op deze manier wordt bewoning gefrustreerd. 

De tweede verlenging van de woningsluitingen loopt af op 24 september 2021. Burgemeester Paans heeft besloten de nieuwe verlenging langer door te laten lopen tot 18 november 2021. In de tussentijd bekijkt de gemeente welke mogelijkheden er zijn om uit deze situatie te komen. 
De driehoek heeft gezamenlijk besloten tot het in stand houden van de maatregelen en de verlenging van de woningsluitingen. 

Omwonenden van de woningen aan De Boezem en Merelstraat zijn geïnformeerd over de maatregelen. De politie doet, onder leiding van het Openbaar Ministerie, een groot onderzoek naar diverse zaken die met de geweldsincidenten te maken hebben. Daarbij wordt ook landelijk samengewerkt tussen verschillende regio's.