Inwoners willen fit groen polderdorp

Inwoners van Alblasserdam vinden milieu, duurzaamheid, gezondheid en vergroening belangrijk voor hun dorp. Dat blijkt uit de stemming die afgelopen maand openstond op praatmee.alblasserdam.nl en via diverse stemlocaties in het dorp. Inwoners konden kiezen uit vijf accenten voor de toekomst van Alblasserdam.

Omgevingsvisie

De gemeenteraad kiest in december voor één van de vijf accenten. De uitslag van de stemming onder inwoners nemen zij in hun beslissing als advies mee. Het gekozen accent is het belangrijkste uitgangspunt voor de omgevingsvisie die de gemeente volgend jaar gaat opstellen.

De uitslag

In totaal hebben 634 inwoners hun stem uitgebracht. Het accent 'Fit en groen in de polder' kreeg 51 procent van de stemmen. Ruim een kwart koos voor 'Dorp in de polder'. De overige drie accenten scoorden ieder minder dan tien procent van de stemmen. In het accent 'Fit en groen in de polder' zijn milieu, duurzaamheid en gezondheid erg belangrijk. Met deze toekomstvisie zetten we in Alblasserdam onder meer in op vergroening, duurzame woningbouw, opwekken en besparen van energie en het aanleggen van wandel- en fietspaden, natuurlijke speeltuinen en ruimte om te sporten. Meer informatie staat op praatmee.alblasserdam.nl.

Participatie

Wethouder Arjan Kraijo: "We zijn blij met de inbreng van alle inwoners, zowel door het stemmen als daarvoor, tijdens de online bijeenkomst. Het dorp is van de inwoners dus het is heel belangrijk te horen wat zij belangrijk vinden. Daarom hebben we gekozen voor een brede manier van participatie. We hebben een speciale website gelanceerd, er waren stembussen in de Rederij (het gemeentehuis) en op verschillende momenten in het Makado en op het Scheldeplein. We zijn ook op basisscholen geweest, bij de Postduif en de Alblashof. Jong en oud, inwoners en ondernemers hebben hun stem laten horen."