Wie komen er in de Oude Bibliotheek?

Deze vijf partijen gaan samenwerken.

Jong JGZ ( consultatiebureau)
St. Jeugdteams ZHZ  (Centrum jeugd en gezin)
MEE-Vivenz (maatschappelijke werk en cliëntondersteuning)
Stichting Welzijn Alblasserdam (welzijnswerk)
Sociale Dienst Drechtsteden ( regionale sociale dienst die ook voor Alblasserdam werkt)