Interview Denise van Dongen (SWA): 'We helpen mensen om zichzelf te helpen'

De Oude Bibliotheek wordt verbouwd en krijgt een nieuwe functie. Het wordt dé plek waar iedere Alblasserdammer van 0 tot 100+ jaar terecht kan met vragen op het gebied van welzijn, zorg en inkomen. Om dit voor elkaar te krijgen gaan vijf organisaties (zie blokje hiernaast) en de gemeente nauw samenwerken. Denise van Dongen, directeur van de Stichting Welzijn Alblasserdam vertelt erover.

Wat is één centrale toegang? Wat houdt dit in? 

,,Mensen met een vraag op het gebied van zorg, welzijn en ondersteuning hoeven zich niet meer af te vragen bij welke organisatie ze moeten zijn. De Oude Bibliotheek is straks de enige plek die ze hoeven te kennen. En ze kunnen bij ons terecht met elke vraag, klein én groot. Van een eenvoudig advies tot een vorm van hulpverlening die langer duurt. 

Wat betekent één centrale toegang voor de Alblasserdammers?

Het betekent dat mensen snel, dichtbij en makkelijk hulp kunnen krijgen. We hopen ook dat de hulp- en dienstverlening beter wordt. We zitten als organisaties straks in hetzelfde gebouw waardoor we elkaar beter leren kennen. Daardoor weten we van elkaar beter wat we te bieden hebben en kunnen we er voor zorgen dat elke vraag bij de juiste persoon terechtkomt. Een inwoner die bij ons aanklopt wordt vanaf het begin opgevangen door een team met daarin medewerkers van alle organisaties. Ook gaan we nauw samenwerken met de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) die in Dordrecht zit. We hopen dat mensen straks in Alblasserdam zaken met de SDD kunnen regelen waarvoor ze nu naar Dordrecht moeten.

Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van de centrale toegang?

Als mensen ons sneller en makkelijker weten te vinden, kunnen wij hen eerder adviseren of helpen. En we verwachten dat onze hulpverlening beter wordt. Die twee dingen gaan hopelijk voorkomen dat mensen dieper in de problemen komen. We willen er als organisaties snel bij zijn zodat mensen ook snel weer op eigen benen kunnen staan. Dat is natuurlijk het grote doel; ervoor zorgen dat mensen op eigen kracht kunnen meedoen in de samenleving.

Wat betekent de centrale toegang voor de Stichting Welzijn Alblasserdam?

We werken veel met groepen en blijven dit ook doen. Daarnaast gaan we meer één op één met mensen aan de slag. Dan wordt nog beter duidelijk welke activiteit of hulp bij iemand past en kunnen we advies op maat geven. Op die manier richten we ons op het voorkomen van problemen. Verder gaan wij er voor zorgen dat de samenwerking goed verloopt. Niet alleen tussen de partijen binnen de Oude Bibliotheek maar ook met organisaties in de wijk en de buurt. Denk bijvoorbeeld aan de kerken, de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, Helpende Handen, Woonkracht 10, ABC team en Jeugdpunt. We willen straks ook met die organisaties snel kunnen schakelen. Zo maken we mensen zelfredzaam en het dorp 'samen redzaam'.

20210519 DenisevanDongen SWA webformaat
 Denise van Dongen, directeur van de Stichting Welzijn Alblasserdam. Foto Cees van der Wal.