Zon en wind in de Drechtsteden

Afgelopen maanden hebben we met veel inwoners en professionals in de Drechtsteden gesproken over kansen en randvoorwaarden voor grootschalige opwek van duurzame energie, oftewel zonneweiden en windmolens. Bijvoorbeeld via digitale informatiebijeenkomsten. Op het Energie-participatieplatform 'Denk Mee!' leest u waar er mogelijkheden zijn voor verdere uitwerking van zonneweiden en windmolens. Ook de reacties van de aanwezigen staan op het platform.

U vindt het platform op denkmee.drechtstedenenergie.nl.

Regionale Energiestrategie 1.0

De inbreng van inwoners en professionals gebruiken we voor het aanscherpen van de Regionale Energie Strategie (RES) versie 1.0. In een eerdere versie – de concept-RES – hebben we aangegeven dat we in 2030 in de regio 0,66 PJ energie duurzaam willen opwekken. Dit gaan we doen met zonnepanelen op (grote) daken, zonnepanelen in restruimten en de nu al gerealiseerde projecten rond duurzame energie. Er is nog een ambitie voor meer opwekking van duurzame energie.

Wilt u ons nog iets meegeven? 

Dat kan nog deze maand op het platform. Binnenkort bieden we de Regionale Energiestrategie 1.0 aan de 7 gemeenteraden in de Drechtsteden, 2 waterschappen en de provincie aan. Na besluitvorming zullen we inwoners opnieuw betrekken bij de verdere uitwerking.