Barriers op kruispunt Oude Torenweg / Vinkenpolderweg tegen links afslaan

Dit voorjaar plaatsen wij roodwitte barriers op het kruispunt Oude Torenweg / Vinkenpolderweg. Zo willen we links afslaan vanuit het dorp naar de Vinkenpolderweg richting Oud-Alblas verder voorkomen.

Sinds 2018 is het afslaan hier verboden en moet verkeer via de Wensveenrotonde omrijden. Deze maatregel moet zorgen voor een betere doorstroming en een veiligere situatie op het kruispunt, vooral voor fietsers. Desondanks slaat toch nog teveel verkeer linksaf. De barriers gaan dit lastiger maken. De gemeente plaatst ze zodanig dat ander verkeer wel kan blijven doorstromen.

Aanvullende maatregel voor bestaande regels

Het plaatsen van de barriers verandert niets aan de regels die 2018 zijn ingevoerd. Alle richtingen die het verkeer nu op mag, kunnen ook na de plaatsing van de barriers gevolgd worden. Dergelijke kunststof barriers zijn ook wel bekend van wegwerkzaamheden. De gemeente plaatst ze nu permanent op het kruispunt. Ze zijn in het donker ook goed zichtbaar. Bij calamiteiten, evenementen of omleidingen is het mogelijk de barriers te verplaatsen of weg te halen.

Gemeenteraad

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders gezocht naar kleine maatregelen die de doorstroming en veiligheid nog verder kunnen verbeteren. Voorwaarde was dat het eenvoudig en op korte termijn kan worden uitgevoerd. Een werkgroep van raadsleden heeft meegedacht over oplossingen. De plaatsing van de barriers is als beste maatregel naar voren gekomen. Ze zijn eenvoudig en snel te plaatsen, eventueel te verplaatsen en naar verwachting goed effectief zonder dat ander verkeer er last van heeft.

Sluipverkeer

Ook heeft de gemeente gekeken naar mogelijkheden om het sluipverkeer te beperken. De echte oplossingen verwacht zij pas na de aanpassingen van de afrit A15/N3/N214 en maatregelen op de A15. Deze zijn naar verwachting eind 2021 gereed. Door de extra rijstrook op de A15 tot aan Sliedrecht-Oost verschuift de staart van de file namelijk naar het oosten. Daarom willen de raadswerkgroep en burgemeester en wethouders nu niet teveel geld steken in het aanpassen van de kruising en sluipverkeerwerende maatregelen.