Burgemeester neemt portefeuille Ondernemen en Economische Zaken waar

Burgemeester Paans laat weten naar verwachting tot eind april 2022, naast zijn rol als burgemeester, waarnemend portefeuillehouder Ondernemen en Economische zaken te zijn.

,,Daarnaast ben ik lid van de Economic Development Board Drechtsteden. Dat is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft en de ruimtelijk-economische groei van de regio stimuleert. Ik zit daarin op voordracht vanuit de zeven Drechtstedengemeenten.''

Over de pandemie

,,Voor veel mensen, zeker ook voor ondernemers, was de coronaperiode zeer zwaar en moeilijk en is dat nog. Als gemeentebestuur hebben we met hen meegeleefd en geprobeerd te ondersteunen waar we konden. We zijn erg blij dat er opnieuw verruimingen zijn; hopelijk geeft dat wat lucht en biedt het perspectieven.''

Haventiendaagse

Perspectief is er ook voor inwoners, schetst Paans. ,,De vakantieperiode breekt aan. Het Zomerpaspoort belooft een mooi programma voor de jongeren. Ook het eerste grote evenement is gepland. De Haventiendaagse van 11-19 september belooft een groots heropeningsevenement te worden. Van, voor en door Alblasserdammers.
Dat is een fijn vooruitzicht, dat geeft moed. Steun van onze lokale ondernemers en koepelorganisaties is voor deze typisch lokale evenementen onontbeerlijk. Daarom stuurt de gemeente samen met de organisatie op het inschakelen en in positie brengen van lokale ondernemers, lokale horeca en winkeliers.
Natuurlijk onder het motto STEUN ELKAAR, KOOP LOKAAL!.''

Contact

Over het onderhouden van contact met ondernemers zegt burgemeester Paans: ,,Naast bestuurlijke overleggen heb ik ook periodiek overleg ingesteld met de voorzitters van OV de Noord, OKA en de OFA. Daar kan ik hen treffen.
Verder kom ik graag op bezoek, te beginnen bij recent gevestigde bedrijven.'' De burgemeester is voor ondernemers te bereiken via de bedrijvencontactfunctionarissen

JaapPaansGemAlblasserdam-©ceesvdwal_8 klein
Burgemeester Jaap Paans (foto Ceees van der Wal)