Nieuwe inzamelmethode textiel is succes

Sinds we op 1 juni 2020 zijn gaan samenwerken met kringloopwinkel Opnieuw & Co hebben we op het gebied van textielinzameling flinke stappen vooruit gezet. Voorgaande jaren zamelden we 60.000 kilo textiel per jaar in. Vorig jaar werd deze hoeveelheid in een half jaar opgehaald. Cijfers laten zien dat deze trend zich ook in 2021 voortzet.

De verwachting is dat dit jaar ruim 100.000 kilo textiel wordt opgehaald. Kortom: 40.000 kilo meer op jaarbasis.

Verbeteringen afvalinzameling

Vanaf 1 juni 2020 is de gemeente, samen met afvalverwerker HVC, gestart met het doorvoeren van belangrijke verbeteringen in de inzameling van plastic, metaal en drankenkartons (PMD), textiel en papier. De maatregelen zijn bedoeld om het scheiden van afval een impuls te geven, zoals de gemeenteraad in november 2019 in een motie vroeg. Het doel is nog steeds om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar honderd kilo per inwoner.

Samenwerking met Opnieuw & Co voor textiel

Eén van de maatregelen was een samenwerking met Kringloopbedrijf Opnieuw & Co voor textiel. De resultaten van juni 2021 geven reden tot tevredenheid. Wethouder Arjan Kraijo: "De gemeente heeft de ambitie om afvalscheiding naar een hoger niveau te brengen, onder andere via serviceverbetering. Het is een goede ontwikkeling dat we steeds grotere stappen maken in de verduurzaming van Alblasserdam. We zien nu dat deze inspanningen, ook bij de textielinzameling daadwerkelijk hun vruchten afwerpen."

Frisse containers

Om de textielinzameling te verbeteren heeft de gemeente nieuwe, frisse containers geplaatst op de bestaande locaties. Ook heeft Opnieuw & Co zelf nieuwe locaties aangedragen waardoor er een betere spreiding is. Voorheen werden de containers met een kraanwagen geleegd, nu gebeurt dat handmatig door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voordeel is dat eventuele vervuiling er gelijk uitgevist wordt. Zo kan eventuele vervuiling niet de hele partij verknoeien en blijft veel meer textiel bruikbaar. Kleding die niet meer draagbaar is, krijgt een tweede leven als isolatiemateriaal, poetsdoeken of er worden garens van gemaakt. Ook zijn in Alblasserdam steeds meer mensen gaan recyclen. Hierdoor komt minder textiel bij het restafval terecht. Met de toename van recyclen, daalt ook de hoeveelheid restafval per persoon.