Hoe en waar kunnen we energie opwekken?

We moeten in Nederland de omslag maken naar duurzame energie. We onderzoeken of we zonnepanelen kwijt kunnen op plekken zoals bermen, (voormalige) stortplaatsen en braakliggende terreinen. Ook kijken we naar locaties voor zonneparken en windturbines. In de Drechtsteden hebben we hiervoor drie zoekgebieden benoemd: bij rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht, langs de A16 en langs de A15.

Denkt u weer met ons mee?

In december hebben we online al met inwoners en professionals uit de Drechtsteden gesproken over 'zon in restruimten' en 'grootschalige opwek van duurzame energie'. Tot en met maart 2021 hebben we nog twee rondes met inwoners en professionals over deze twee thema’s. Voor de drie zoekgebieden organiseren we in de week van 25 januari ook weer een informatiebijeenkomst. Meer lezen of u alvast aanmelden? Kijk op het platform Denk mee!

De energietransitie

De aanleiding voor de grootschalige energietransitie is iedereen bekend. Het klimaat verandert: de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt en de weersextremen nemen toe. Dat komt doordat er steeds meer broeikasgassen zoals CO2 in de lucht komen. Klimaatverandering is niet te stoppen, maar gaat minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten. Het proces van opwarming en verandering willen we dus beperken, zodat de generaties na ons op een gezonde aarde kunnen leven. Gedreven door deze urgentie voelen wij in de Drechtsteden de noodzaak om met elkaar de schouders eronder te zetten. Ook in Alblasserdam! De energietransitie heeft grote impact op onze regio. Energieopwekking zal meer onderdeel worden van ons landschap en daarmee voor een deel bepalen hoe ons landschap er in de toekomst uitziet.