Wel of niet inenten tegen corona? Laat u informeren

Het inenten tegen het coronavirus is begonnen. Door te vaccineren wil de overheid mensen beschermen tegen besmetting met het virus. Bovendien wil men zo grootschalige negatieve gevolgen van het virus voor de samenleving zoveel mogelijk voorkomen.

Zelf kiezen

Iedereen vanaf 18 jaar krijgt een uitnodiging voor een vaccinatie. U kunt zelf kiezen of u zich laat inenten. Praat hierover met familie, vrienden of begeleider(s). Om een weloverwogen keuze te maken is goede, wetenschappelijk onderbouwde informatie belangrijk. Bij twijfel kunt u daar op terugvallen. 

Betrouwbare informatie

De website van de RIVM is een betrouwbare website waar u antwoorden vindt op veel vragen. Zij  zetten de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.
U leest bijvoorbeeld het antwoord op vragen als:
•     Is vaccinatie wel nodig?  
•     Wat zijn de risico’s van vaccineren?
•    Hoe zit het met bijwerkingen?

Gezond leven

Het coronavirus raakt ons allemaal. Door ons te houden aan de maatregelen en gezond te leven helpen we onze eigen gezondheid en die van ons allemaal. Meer informatie over o.a. de soorten vaccins en de volgorde van het vaccineren vindt u op www.coronavaccinatie.nl.

20210203 Afbeelding campagne 'vragen over vaccineren'