Afvalinzameling verloopt anders door winters weer

Vanwege de sneeuw en de vorst heeft afvalinzamelaar HVC de dienstverlening aangepast. Hieronder kunt u lezen wat HVC laat weten:

Geen inzameling van gft & etensresten

We zamelen tot en met zondag 14 februari geen gft & etensresten in. De inhoud van deze bakken is vastgevroren en daardoor is het legen niet goed mogelijk. Vanwege het vastvriezen zal dit ook weinig overlast overlast geven voor inwoners.

Geen inzameling van oud papier en karton

We zamelen tot en met zondag 14 februari geen oud papier in aan huis. De verzamelcontainers van oud papier proberen we zo goed als het kan waar we bij kunnen wel te legen. In veel gemeentes zamelen verenigingen oud papier in en die hebben hun werkzaamheden voor de gehele week opgeschort.

Inzameling van plastic en restafval op doorgaande wegen

Wij doen er alles aan om de inzameling van plastic en restafval door te laten gaan. Dit geldt zowel voor de bakken aan huis als de verzamelcontainers. De inzameling zal zich voornamelijk concentreren op doorgaande wegen waar goed gestrooid is en bij winkelcentra. Het inzamelen in de wijken met smallere straten zullen we niet doen omdat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden wanneer een vrachtwagen gaat slippen. 

Grof afval en wit- en bruingoed afspraken aan huis gaan niet door

De afspraken komen deze week te vervallen. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat vrachtwagens onnodige schade veroorzaken door gladde wegen. Wij verzoeken inwoners om online een nieuwe afspraak in te plannen. 

We verwerken deze week geen wijzigingen in het omwisselen en leveren van bakken aan huis

Wij verzoeken inwoners om de website in te gaten te houden wanneer het weer mogelijk is. 

De laatste informatie over de inzameling van afval leest u op de website van afvalinzamelaar HVC.