Opknapbeurt wijk Blokweer helemaal klaar

Na ruim drie jaar van werkzaamheden is de wijk Blokweer weer zo goed als nieuw. Wethouder Peter Verheij rondde op woensdag 21 april symbolisch de laatste fase van de reconstructie van de wijk af.

Hij overhandigde een pakketje met lekkernijen aan wijkbewoner en wijkgroeplid Ronald Vreeman. Alle andere bewoners van de derde fase, zo'n 200 huishoudens, hebben dit pakketje in hun brievenbus gekregen. 

Rioolgemaal en nieuw groen

In de derde fase van de reconstructie is een groot deel van de riolering vervangen en een nieuw rioolgemaal geplaatst. Verder is de bestrating vervangen en opgehoogd. Het verblijfsgebied in De Wervel is opnieuw ingericht. Ook is De Wervel ingericht als 30-kilometer zone en de Ganzerik als eenrichtingsweg. Daarnaast is er nieuw groen aangeplant en een ecologische zone aangelegd van de Kamgras tot de Plantageweg en aan de overzijde van de Middelwetering, bij de Schildmos. De grote pbeuken aan De Wig zijn verplant waarbij direct een natuurvriendelijke oever is aangelegd. Ook hebben de speelplaatsen aan de Kamgras en de Ganzerik een nieuwe inrichting gekregen.

Problemen door verzakking

De wijk Blokweer 2 is van oorsprong een polder met weilanden en watergangen. In de ondergrond zit een flinke laag veen. Het gevolg hiervan is dat de ondergrond snel verzakt. In 1990-1991 is de wijk al eens opgehoogd en opnieuw bestraat. De jaren voor de start van de reconstructie in 2018 is de verzakking zodanig toegenomen (30 tot 60 centimeter) dat er problemen ontstonden zoals het verstopt raken van de riolering. Ook was de technische levensduur van de bestratingsmaterialen ruimschoots verstreken. Met de afronding van de derde fase komt een eind aan de gehele opknapbeurt van de wijk. Tijdens eerdere fases van de reconstructie zijn al andere speelplaatsen en openbare verlichting vernieuwd en is natuurspeelplaats Het Groene Woude Wik aangelegd. 

Samen doen

Het ontwerp van de reconstructie is tot stand gekomen door een nauwe samenwerking tussen de gemeente, bewoners en de wijkgroep Blokweer 2. Wij zijn trots op deze samenwerking en bedanken de bewoners voor het begrip en geduld. Zij werden tijdens de uitvoering via de projectwebsite wekelijks geïnformeerd over de weekplanning van de aankomende week. Ook was de gemeente in de wijk goed benaderbaar en dat werd door bewoners gewaardeerd.

20210421 Afronding reconstructie Blokweer 2 webformaat
Foto: Wethouder Peter Verheij overhandigt een pakketje met lekkernijen aan wijkbewoner Ronald Vreeman.