Onderzoek naar meedoen in Alblasserdam

Hoe staan we er voor op sociaal gebied? Hoe actief zijn onze inwoners in het verenigingsleven? Weten zij welke steun mantelzorgers kunnen krijgen? En hoe ervaren zij de coronatijd? Om van deze en andere zaken een beeld te krijgen doen we in april een grootschalig onderzoek.

Doet u mee?

Het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) voert dit onderzoek voor ons uit. Bent u een van de willekeurig geselecteerde inwoners? Dan ontvangt u per post een uitnodiging om de vragenlijst 'Meedoen in Alblasserdam' in te vullen. We hopen van harte op  uw deelname! Dit onderzoek levert belangrijke informatie op waarmee we beleid en concrete plannen op sociaal gebied kunnen maken. 

Afbeelding bij bericht onderzoek  naar Meedoen in Alblasserdam