Koninklijke onderscheiding voor vijf Alblasserdammers

Burgemeester Jaap Paans belde maandagmorgen 26 april met vijf inwoners van Alblasserdam om te vertellen dat het de koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Op vrijdag 30 april reikt de burgemeester persoonlijk de versierselen die bij de onderscheiding horen aan hen uit. Dit gebeurt tijdens een besloten bijeenkomst in cultureel centrum Landvast met inachtneming van de coronamaatregelen.

Gegevens en verdiensten van de personen die zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

de heer P.L.F. van Det (53) werkt als projectleider bij het softwarebedrijf Expansion B.V. in Rotterdam. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: 

1995 – 2005: vrijwilliger bij de Stichting ReumaNederland. Betrokkene fungeerde als reisleider en rolstoelduwer tijdens de zorgvakanties (150 uur per jaar)
1995 – 2019: voorzitter (2014-2019) van en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Heerjansdam (35 leden). Betrokkene was inzetbaar bij de lokale evenementen en maakte de vereniging als voorzitter weer financieel gezond. Daarnaast zette hij diverse werkgroepen op. Thans fungeert hij als ictspecialist (10 uur per maand)
1995 – heden: mantelzorger/ondersteuner voor zijn vader (tot 2017) en zijn moeder. Betrokkene bezoekt haar, onderneemt activiteiten met haar, doet de boodschappen en verricht hand-en-spandiensten (8 uur per week)
2009 – heden: vrijwilliger bij de Watersportvereniging Blinckvliet in Zuidland (300 leden). Betrokkene fungeert als lid van de evenementencommissie en lid van de hellingploeg. Daarnaast zette hij zich in voor het verkrijgen van het milieu- en veiligheidskeurmerk de Blauwe Vlag d.m.v. het realiseren van oplaadpunten voor elektrische auto's, afvalscheiding en waterbesparing (10 uur per maand).
2012 – 2020: vrijwilliger bij de basisschool Het Palet in Alblasserdam. Betrokkene ontwikkelde en onderhield de website en fungeerde als hulpouder bij de verkeerslessen, schoolreis en andere activiteiten (2-3 uur per week) 
2013 – heden: bestuurslid en voorzitter (perioden onbekend) van en vrijwilliger bij de vereniging AAA-Atletiek in Alblasserdam (150 leden). Betrokkene maakt deel uit van de technische commissie, coördineert de EHBO en organiseert alle activiteiten en competities voor de jeugd (8 uur per week)

de heer J.N. Dijkshoorn (68) werkte tot zijn pensionering in 2015 als projectleider weg- en waterbouw bij Arcadis. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: 

1977 – heden: vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Grote Kerk in Alblasserdam. Betrokkene fungeert als kerkvoogd en leider van de jeugdclub Immanuël. Daarnaast zet hij zich in voor de fondsenwerving en coördineert hij de kerkbalans en de collecte. Voorts organiseert hij de kelderverkoop en de rommelmarkten en zet hij zich in voor de Open Monumentendagen (6 uur per week)
1993 – heden: secretaris van de Protestantse Gemeente in Alblasserdam. Betrokkene fungeert als ouderling en kerkrentmeester. Zijn voornaamste taak is het onderhoud van het verenigingsgebouw en de pastorie (6 uur per week)

de heer J. Kranendonk (71) werkte tot zijn pensionering in 2015 bij de SNS Bank. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende vrijwillige activiteiten: 

1995 – 2000: vrijwilliger bij de Rotterdamse Ondernemers Organisatie Handel en Nijverheid, thans de ondernemingsorganisatie Het Rotterdamse Ondernemers Belang. Betrokkene was lid van de politieke commissie en zette zich in voor de belangenbehartiging van de Rotterdamse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (100 uur per jaar)
2002 – heden: secretaris (tot 2013), penningmeester (sinds 2019) van de kerkenraad en dagelijks bestuurslid (tot 2013 en sinds 2019) van en vrijwilliger bij de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Betrokkene fungeerde van 2012 tot 2019 als gastheer bij de kerkdiensten en wanneer de kerk op de zondagmiddagen is opengesteld voor belangstellenden (4 uur per week) 
2005 – 2017: penningmeester van de Stichting Humanitas Wonen Hoeksche Waard in 's-Gravendeel, thans opgeheven. De stichting trachtte een woonzorgcomplex voor ouderen te stichten in de Hoeksche Waard. Mede door de financiële crisis is dit niet gelukt (2 uur per week) 
2012 – 2018: lid van de Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap, het landelijke, dagelijkse bestuur van het kerkgenootschap in Utrecht. Betrokkene fungeerde als thesaurier (penningmeester). Ook was hij in die rol lid van het moderamen (dagelijks bestuur) van het kerkgenootschap. Daarnaast gaf hij leiding aan het landelijk bureau, voor zover het ging over de financiële zaken (8 uur per week) 
2012 – heden: vrijwilliger bij de Alblasserdamse Tennisvereniging (300 leden). Betrokkene is voorzitter van de kascommissie. Daarnaast droeg hij in 2016 bij aan het beleidsplan (8 uur per maand, in 2016 12 uur per maand) 
2013 – heden: bestuurslid en penningmeester van de Uytenbogaert Stichting in Rotterdam. De stichting beheert een unieke collectie van een veertigtal portretten van remonstrantse predikanten en theologen in het gebouw van de Stichting Arminius. Betrokkene zet zich (mede) in voor de fondsenwerving (100 uur per jaar) 
2015 – heden: penningmeester van de Stichting Ondersteuning Studentenpastoraat Rotterdam. De stichting zamelt het geld in bij de kerken, organisaties en stichtingen in Rotterdam e.o. (100 uur per jaar)
 
mevrouw J.G.H. Noorlander-Eskes (69) ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten:

1981 –  heden: vrijwilliger bij de Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht. Betrokkene fungeert als gastvrouw op de chirurgische afdeling. Daarnaast zet zij zich in voor de bibliotheek en de autodienst (4 uur per week)
2010 – heden: vrijwilliger bij de stichting Swinhove Groep (zorgorganisatie), locatie De Lindonk in Zwijndrecht. Betrokkene fungeert als gastvrouw. Daarnaast ondersteunt zij de medewerkers (3 uur per week)

de heer N. Oral (61) werkt als vertegenwoordiger bij het kunststofspuitgietbedrijf Insigne B.V. in Bleskensgraaf. Daarnaast is hij sinds 1987 vrijwilliger bij het Alevitisch Cultureel Centrum Rijnmond. 

Sinds 1997 fungeert hij als religieus leider en spirituele gids. Daarbij leidt hij het gezamenlijke gebed, is hij aanspreekpunt voor advies en bemiddelaar bij conflicten. Verder leidt hij begrafenissen en onderhoudt hij contacten met de Alevitische gemeenschap in Europa. In het verleden zat hij in meerdere commissies, meestal religieus van aard, maar hij zet zich ook altijd in bij activiteiten. Gesteld wordt dat hij de kloof tussen jong en oud verkleint en de jongeren op het rechte pad houdt. 
Lintjes